Εγκύκλιος: Δεν πωλείται Ι.Χ χωρίς καταβολή τελών κυκλοφορίας

Εγκύκλιος: Δεν πωλείται Ι.Χ χωρίς καταβολή τελών κυκλοφορίας

  • |

Τις συνέπειες για όσους δεν πληρώσουν ή δεν πλήρωσαν στο παρελθόν τα τέλη κυκλοφορίας, αναφέρει σε εγκύκλιο του, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας δημοσίων Εσόδων Ιωάννης Μπάκας. Η κυριότερη είναι ότι δεν μπορεί να πουληθεί Ι.Χ αυτοκίνητο χωρίς καταβολή των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

  • σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, προστίμων και δεν αρκεί η βεβαίωσή τους ή υπαγωγή, ενδεχομένως, σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου να επέλθει μεταβίβαση.
  • σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ4 του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014(85 Α΄), σε κάθε περίπτωση εξαγωγής, επανεξαγωγής ή μεταφορά εκτός της χώρας οχήματος, δεν επέρχεται διαγραφή αυτού από το Μητρώο οχημάτων, εφόσον δεν καταβληθούν τα τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του.

Εδώ ολόκληρη η εγκύκλιος document (13)