Τι χρειάζεται προσοχή στις δηλώσεις κτηματογράφησης, πότε χωράφι ή σπίτι χαρακτηρίζεται αγνώστου ιδιοκτήτη και πάει στο δημόσιο

Τι χρειάζεται προσοχή στις δηλώσεις κτηματογράφησης, πότε χωράφι ή σπίτι χαρακτηρίζεται αγνώστου ιδιοκτήτη και πάει στο δημόσιο

  • |

Το τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον περασμένο Νοέμβριο έως τις 18 Μαρτίου 2019 είχαν υποβληθεί γύρω στις 700.000 δηλώσεις ακινήτων (σπίτια ή χωράφια). Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι το Κτηματολόγιο δεν νομιμοποιεί κτίσματα, απλώς τα καταγράφει. Αγροτεμάχια που έχουν δασωθεί δηλώνονται κανονικά, όπως και οι ιδιόκτητες δασικές εκτάσεις. Το δικαίωμα κατοχής δεν δηλώνεται. Μετά την τελική κύρωση των δασικών χαρτών θα ξεκαθαριστεί το τοπίο στις δασικές εκτάσεις. Η περιπέτεια για τους ιδιοκτήτες ξεκινά όταν ένα ακίνητο χαρακτηριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι σήμερα για το Κτηματολόγιο, μπορεί να συμβεί στις εξής περιπτώσεις:

Για τα παλιά προγράμματα κτηματογράφησης (1997 – 1999) ένα ακίνητο καταγράφεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» αν δεν δηλωθεί σε διάστημα 15 ετών.
Για τα νέα προγράμματα – από το 2008 και έπειτα, το ακίνητο χαρακτηρίζεται «αγνώστου ιδιοκτήτη» αν δεν δηλωθεί μέσα σε 7 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου.
Επίσης θα πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ότι ως αγροτική στους κτηματολογικούς χάρτες ορίζεται η περιοχή η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923 ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης. Αν το ακίνητό σας βρίσκεται εκτός σχεδίου θα πρέπει να  απευθυνθείτε στο οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης για να μάθετε εάν βρίσκεται σε χαρακτηρισμένη αγροτική ή αστική περιοχή.

Χωράφι που το άφησε κάποιος συγγενής δια στόματος δηλώνεται κανονικά στο Κτηματολόγιο. Θα πρέπει όμως να καταθέσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, όπως: δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων θα αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λ.π.).

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση ιδιοκτησίας σας με δύο τρόπους είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε πηγαίνοντας στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Ανέξοδοι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να εντοπίσει (κατά προσέγγιση) το ακίνητό του για τον εντοπισμό στον κτηματολογικό χάρτη είναι να καταθέσει τις συντεταγμένες του ΟΣΔΕ ή να δώσει τις συντεταγμένες που μέτρησε ακόμα και μόνος του με ένα απλό GPS χειρός. Πάντως η σύνταξη σύγχρονου τοπογραφικού είναι το καλύτερο μέσο, για να υποδείξετε την ιδιοκτησία σας και να προστατευθείτε από κάθε αμφισβήτηση ορίων.

Ηλεκτρονική κατάθεση δήλωσης
Στο μεταξύ, από 4/2/2019, είναι διαθέσιμη η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για το Κτηματολόγιο. Τα πέντε βήματα για την υποβολή της δήλωσης είναι τα εξής:
Ο πολίτης πρέπει να μπει στη σελίδα www.ktimatologio.gr, επιλέγει το εικονίδιο e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και πατάει «είσοδος». Μπαίνει την εφαρμογή κάνοντας κλικ στην Ηλεκτρονική Δήλωση Κτηματολογίου. Βάζει τους κωδικούς Taxis και του εμφανίζεται η αρχική σελίδα με τις εξής επιλογές:
α) για την υποβολή της νέας δήλωσης
β) για εκκρεμείς δηλώσεις
γ) για τις υποβληθείσες δηλώσεις
δ) για τροποποίηση των στοιχείων του δικαιούχου

Στο τέλος της σελίδας υπάρχει οδηγός για χρήση της ηλεκτρονικής υποβολής:

1) ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επιλέξει νομό και ΟΤΑ και να πατήσει αποθήκευση

2) θα πρέπει να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων του

3) να επιλέξει τον τύπο του ακινήτου του (π.χ. απλό αγροτεμάχιο κλπ), να δηλώσει στοιχεία όπως οδό, αριθμό, ΤΚ, περιοχή κοκ., ενώ θα πρέπει να δηλώσει και αν το ακίνητο είναι εντός ορίων οικισμού. Στην συνέχεια γίνεται ο εντοπισμός του ακινήτου του πάνω στο χάρτη. Αν δεν είναι αυτό εφικτό, δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο να το εντοπίσει μέσω πληκτρολόγησης της διεύθυνσης ή άλλων χαρακτηριστικών σημείων της περιοχής, μέσω του αριθμού αγροτεμαχίου, μέσω φόρτωσης αρχείου συντεταγμένων ή μέσω φόρτωσης αρχείου από εφαρμογή εντοπισμού του μέσω κινητού τηλεφώνου. Αν ο πολίτης αδυνατεί να ανταποκριθεί σε εντοπισμό με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, θα πρέπει να προσκομίζει σύγχρονο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του ακινήτου του από τοπογράφο με γεωγραφικές συντεταγμένες, η αποκτήση του οποίου έχει οικονομικό κόστος.

4) επισύναψη σε ηλεκτρονική μορφή των εγγράφων που έχει δηλώσει στα προηγούμενα βήματα, όπως απλό φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και του πιστοποιητικού μεταγραφής, στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου, φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όταν ο δηλούμενος τίτλος είναι η χρησικτησία, τότε θα χρειαστεί να επισυνάψει το Ε9 του, λογαριασμό ΔΕΗ, μισθωτήρια κλπ ώστε να αποδεικνύεται η 20ετής νόμιμη κατοχή του ακινήτου στο πρόσωπό του.

5) έλεγχος πληρότητας της δήλωσης πριν την πληρωμή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Εάν υπάρχουν λάθη στη δήλωση θα εμφανιστούν κάτω από την ειδοποίηση που θα λάβει και θα πρέπει να τα διορθώσει πριν υποβάλει τη δήλωση.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης εμφανίζεται λανθασμένος ΑΦΜ, απαιτείται η αποστολή υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης με το γνήσιο της υπογραφής και σαρωμένης στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: webapps@ktimatologio.gr. Στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ο ορθός ΑΦΜ καθώς και ότι ο δηλών εξουσιοδοτεί τον Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο να διορθώσει τον λανθασμένο ΑΦΜ που εμφανίζεται κατά την είσοδο στην εφαρμογή.

Οδηγός
Για να δείτε τι συμβαίνει στην περιοχή σας και για πληροφορίες σχετικά με τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης πατήστε εδώ.
Για να εκτυπώσετε το έντυπο της δήλωσης, για να δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δήλωσης πατήστε εδώ.
Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση κτηματολογίου πατήστε εδώ.
Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης πατήστε εδώ.
Για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την κτηματογράφηση πατήστε εδώ.

Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr