Αιματηρό… πλεόνασμα στο 2,5% του ΑΕΠ το 2016

Αιματηρό… πλεόνασμα στο 2,5% του ΑΕΠ το 2016

  • |

Ηλίας Παναγιωτίδης

Πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 2,5% του ΑΕΠ (4,39 δις ευρώ) δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεση του προϋπολογισμό για το 12μηνο Ιανουαρίου Δεκεμβρίου του 2016 δικαιώνοντας και με το παραπάνω τις εκτιμήσεις του υπουργείου οικονομικών για πρωτογενές πλεόνασμα 1,09% του ΑΕΠ ή 1,98 δις ευρώ.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού είναι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ που προέβλεπε το ελληνικό πρόγραμμα με οδηγό κυρίως την πολύ καλή πορεία των εσόδων τα οποία παρουσίασαν υπέρβαση κατά 1,8 δις ευρώ . Με το αποτέλεσμα η ελληνική πλευρά έχει ένα ατράνταχτο επιχείρημα ότι οι παροχές του Δεκεμβρίου σε μικροσυνταξιούχους και ΦΠΑ δόθηκαν από το καθαρό πλεόνασμα του πλεονάσματος για το 2016 και άρα η πορεία του προγράμματος μπορεί να ανατραπεί μόνο σε μια αναθεώρηση του αποτελέσματος για το πρωτογενές πλεόνασμα από την Eurostat παραπάνω από 1,5% του ΑΕΠ κάτι που θεωρείται μάλλον απίθανο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το αποτέλεσμα αυτό έρχεται μαζί την κάλυψη περίπου 2 δις ευρώ της υστέρησης των δαπανών κατά 2,5 δις ευρώ που καταγράφονταν στις δαπάνες μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου . Για το δωδεκάμηνο η υστέρηση το δαπανών περιορίστηκε στα 354 εκ ευρώ από τα οποία μόνο 253 εκ ευρώ αφορούν πρωτογενείς δαπάνες . Ακόμη όμως και αν τα χρήματα αυτά καταβληθούν μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου ( όπως προβλέπουν το σύστημα δημοσιονομικών κανονισμών ESA 2010) το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 παραμένει σίγουρα πάνω από το 2% του ΑΕΠ.

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,18 δις . ευρώ έναντι ελλείμματος 3,53 δις . ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017) για έλλειμμα 3,61 δις . ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4,39 δις ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,27ε δις . ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,98 δις . ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53.968 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.616 εκατ. ευρώ ή 3,1% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49.796 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.819 εκατ. ευρώ ή 3,8% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 3.265 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.287 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4.172 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 204 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.026 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 114 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.144 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 372 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 883 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 258 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2016 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 584 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 180 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (405 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 55.153 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55.970 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.865 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 354 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 246 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 320 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 630 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση στον Ε.Φ.Κ.Α. για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε χαμηλοσυνταξιούχους, 143 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 39 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 81 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 18 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 6.288 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 462 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9.234 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.556 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.423 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 935 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.811 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 621 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

front page of newreport.gr