Γνωρίζετε πόσες τηλεοράσεις αγόρασαν οι Έλληνες μέσα στο 2017;

Γνωρίζετε πόσες τηλεοράσεις αγόρασαν οι Έλληνες μέσα στο 2017;

Μικρή αύξηση παρουσιάζει η εγχώρια αγορά των λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και των συσκευών εικόνας και ήχου, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ.

Αναλυτικά, το μέγεθος αγοράς λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών εκτιμάται σε 1.174.000 τεμάχια το 2017, παρουσιάζοντας Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) -6,1% την περίοδο 2009-2017. Σημειώνεται, ότι ο ΜΕΡΜ της περιόδου 2009-2013 ήταν -14%, ενώ ο ΜΕΡΜ της περιόδου 2013-2017 διαμορφώθηκε σε 2,7%.

Το μέγεθος αγοράς των συσκευών εικόνας και ήχου εκτιμάται σε 1.110.000 τεμάχια το 2017, παρουσιάζοντας Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής -7,2% την περίοδο 2009-2017. Αντίστοιχα, ο ΜΕΡΜ της περιόδου 2009-2013 ήταν -16,2%, ενώ ο ΜΕΡΜ της περιόδου 2013-2017 διαμορφώθηκε σε 2,7%.

Την επόμενη πενταετία προβλέπεται ότι η εγχώρια αγορά τόσο των λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, όσο και των συσκευών εικόνας και ήχου, σε όρους ποσότητας, θα παρουσιάσουν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης που θα διαμορφωθεί στο 4%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, Βασίλη Ρεγκούζα, η σημαντική πτώση της αγοράς των λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και των συσκευών εικόνας και ήχου που σημειώθηκε την περίοδο 2009-2013 οφείλεται κυρίως στις ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν στη συρρίκνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, στρέφοντας τους καταναλωτές σε αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, έναντι των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, όπως τα εξεταζόμενα.

Όπως αναφέρει η υπεύθυνη του Τμήματος Κλαδικών Στοχεύσεων, Παναγιώτα Κόκκα, στην κατηγορία των λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, τα ψυγεία-ψυγειοκαταψύκτες-καταψύκτες κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας αγοράς, ακολουθούμενα από τις ηλεκτρικές κουζίνες και τα πλυντήρια ρούχων. Όσον αφορά στην κατηγορία των συσκευών εικόνας και ήχου οι τηλεοράσεις κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας αγοράς, ακολουθούμενες από τις φορητές συσκευές ήχου.

Οι τιμές του δείκτη κάλυψης των χρηματοοικονομικών δαπανών την περίοδο 2011-2016 δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου παραμένουν «ευπρόσβλητες» σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται, αν και έχουν θετικό πρόσημο καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο.

Η εξέλιξη του λειτουργικού και καθαρού περιθωρίου κέρδους την περίοδο 2009-2016 αποτυπώνει εύληπτα τις επιπτώσεις του οικονομικού περιβάλλοντος των τελευταίων ετών στον κλάδο. Σημειώνεται, ότι η σχετική σταθερότητα του περιθωρίου μικτού κέρδους την εξεταζόμενη περίοδο οφείλεται κυρίως στη συγκράτηση του κόστους πωλήσεων.

Όσον φορά στην ευρωπαϊκή αγορά, η κατανάλωση λευκών οικιακών συσκευών διαμορφώνεται σε 101,1 εκατ. τεμάχια το 2016, ενώ η κατανάλωση των συσκευών ήχου και εικόνας διαμορφώνεται σε 120,9 εκατ. τεμάχια.

topontiki.gr