Έρχεται η ελληνική bad bank το 2019;

Έρχεται η ελληνική bad bank το 2019;

Έρχεται η ελληνική bad bank το 2019; Αυτό θα κριθεί από το κατά πόσον οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πιάσουν τον στόχο μείωσης των προβληματικών χαρτοφυλακίων τους στα 64,6 δισ. ευρώ. Δηλαδή να τα περιορίσουν κατά 33 δισ. ευρώ μέσα σε 22 μήνες, ενώ μία πρώτη εικόνα θα υπάρξει και από το αποτέλσμα των stress tests,  το αποτέλεσμα των οποίων θα το γνωρίζουμε στις αρχές Μαϊου.

Έφη Καραγεώργου 

Και ενώ μέχρι τώρα οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για σύσταση bad bank απορρίπτονταν από τους θεσμούς ως κάτι «απαγορευμένο», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλαξε ρότα και άνοιξε τον δημόσιο διάλογο  για τη δημιουργία εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMCs), δηλαδή bad bank, σε μία προσπάθεια να βρεθούν λύσεις για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Σήμερα λοιπόν τα επιτελεία σε Βρυξέλλες και Φρανκφούρτη αντιλαμβάνονται το αυτονόητο και ξεκινούν τη συζήτηση για τη δημιουργία «κακών τραπεζών» καθώς όπως φαίνεται αυτό  αποτελεί «ανάγκη» όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που πρέπει να διαχειριστούν μεγάλο όγκο «κόκκινων δανείων».

Το θετικό είναι ότι  η Ε.Ε. προωθεί τη λύση της εθνικής Asset Management Companies (AMC), που θα «αγοράσει» πακέτο «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες ώστε να το διαχειριστεί χωρίς ζημιά και κυρίως χωρίς να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση που θα προκαλέσει bail in. Οι AMCs μπορούν να είναι ιδιωτικές ή σε ένα ποσοστό χρηματοδοτούμενες από το κράτος χωρίς όμως να παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων και διάσωσης τραπεζών. Για να  μη θεωρηθεί κρατική ενίσχυση θα πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες για τις συναλλαγές, δηλαδή να αποδεικνύεται ότι γίνονται σε τιμές αγοράς, λαμβάνοντας μια σειρά δεδομένα, παραμέτρους και εκτιμήσεις που εξειδικεύονται στο τεχνικό κείμενο.

Το ζητούμενο είναι αν τελικά αυτές οι εθνικές bad banks θα έχουν περιθώρια να ασκήσουν κάποιου είδους κοινωνική πολιτική.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αυτό που αφήνουν όλοι να εννοηθεί είναι οι τράπεζες πρέπει πρώτα να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια στα 64,6 δισ.  ευρώ μέχρι το 2019 και μετά βλέπουμε για bad bank. Ενώ, πολλά θα κριθούν τον Μάιο, όταν δημοσιευθούν τα αποτελέσματα των stress tests.

Μάλιστα την περασμένη Παρασκευή σε έκθεση της η Bank of America Merrill Lynch,  αναφέρεται και στην πιθανότητα δημιουργίας μιας μικρής bad bank στην Ελλάδα, μετά το νέο σχέδιο που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση των NPEs στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Και παράλληλα σημειώνει ότι συνεχίζει να  είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Σύμφωνα με την ΒofA μία bad bank (ή Asset Management Company – AMC) μπορεί να δημιουργηθεί στην Ελλάδα,  καθώς άλλες μέθοδοι μείωσης των NPΕs όπως οι αναδιαρθρώσεις δανείων, συνεχίζουν να κινούνται αργά παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει στην νομοθεσία.

.mononews.gr