Εθνική Τράπεζα: Ακυρώνεται η πώληση της Banca Romaneasca στην Ρουμανία

Εθνική Τράπεζα: Ακυρώνεται η πώληση της Banca Romaneasca στην Ρουμανία

Φρένο στα επεκτατικά σχέδια του τραπεζικού ομίλου OTP στην Κεντρική Ευρώπη βάζει η εποπτική αρχή της Ρουμανίας, απαγορεύοντας την πώληση της Banca Romaneasca, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στη Ρουμανία στη θυγατρική του ουγγρικού ομίλου OTP Bank Romania.

Ευγενία Τζώρτζη 

Η συμφωνία πώλησης είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο του περασμένου έτους και είχε λάβει ήδη την έγκριση της ρουμανικής Αρχής Ανταγωνισμού. Η έγκριση από την National Bank of Romania, την αρμόδια κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας, αποτελούσε το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία μετά την εξέλιξη αυτή ακυρώνεται.

Η ακύρωση της συμφωνίας πώλησης της Banca Romaneasca στη θυγατρική του ουγγρικού ομίλου, τη ρουμανική OTP Bank, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που συναντά η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, συνιστά σοβαρή ανατροπή στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου της Εθνικής, που έχει συμφωνηθεί από το 2015 με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Να σημειωθεί ότι ο όμιλος της OTP, έχει επίσης εξαγοράσει το 100% της θυγατρικής της Εθνικής τράπεζας Vojvođanska banka καθώς και το 100% της NBG Leasing στην Σερβία μέσω της OTP banka Srbija, στο πλαίσιο συμφωνίας που ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 2017. Ο όμιλος OTP είναι ο μεγαλύτερος ουγγρικός τραπεζικός όμιλος με παρουσία σε εννιά χώρες (Ουγγαρία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Κροατία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο και Ρωσία).

H συναλλαγή, με βάση την ανακοίνωση της Εθνικής τράπεζας αναμένονταν να αυξήσει τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 5 μονάδες βάσης (1) και να ενισχύσει τη ρευστότητά της κατά περίπου 650 εκατ. ευρώ.

Αν και η εποπτική αρχή της Ρουμανίας δεν αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή τους λόγους της απαγόρευσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση δεν αφορά στην Εθνική τράπεζα, δηλαδή τον πωλητή, αλλά τον αυστριακό τραπεζικό όμιλο, που αναπτύσσεται μέσω πολλαπλών εξαγορών το τελευταίο διάστημα.

Στην ανακοίνωσή της η αρμόδια εποπτική αρχή της Ρουμανίας αναφέρει ότι «Η Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας (NBR) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 99/2006 για τα πιστωτικά ιδρύματα και την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων που εγκρίθηκε με τις τροποποιήσεις και προσθήκες του νόμου αριθ. 227/2007, τον Κανονισμό αριθ. 6/2008 της NBR, την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τις αλλαγές στη νομική κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων, των νομικών προσώπων της Ρουμανίας και των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών στη Ρουμανία, καθώς και του κανονισμού αριθ. 11/2007 της NBR σχετικά με την έγκριση πιστωτικών ιδρυμάτων, και υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών στη Ρουμανία, αντιτίθεται στην πρόθεση της OTP Bank Romania SA να αγοράσει άμεση ειδική συμμετοχή (99,28%) και αντίστοιχα στην πρόθεση της OTP Bank Nyrt. να συμμετάσχει (99,28%) στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Banca Romaneasca SA μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η NBR επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 312/2004 για το καταστατικό της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας, οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων της κεντρικής τράπεζας στον τομέα της αδειοδότησης, της κανονιστικής ρύθμισης και της προληπτικής εποπτείας τα πιστωτικά ιδρύματα θεωρούνται ως επαγγελματικό απόρρητο και συνεπάγονται την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και οι πληροφορίες αυτές μπορούν να γνωστοποιούνται μόνο υπό τους όρους που προβλέπονται ρητά από το νόμου», καταλήγει η ανακοίνωση της εποπτικής αρχής.

mononews.gr