Άρση δεσμεύσεων εκποίησης για 12 σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης

Άρση δεσμεύσεων εκποίησης για 12 σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης

  • |

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε στην άρση της υποχρέωσης για εκποίηση 12 σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, μετά την επανεξέταση των συνθηκών που επικρατούν στις τοπικές αγορές. Η εν λόγω υποχρέωση διατηρείται μόνο για τις περιοχές Ρέντη και Παλαιό Φάληρο.

Συγκεκριμένα, σε συνεδρίαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 25 Ιουλίου 2017, αποφασίστηκε, ομόφωνα, επί του αιτήματος της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η τροποποίηση των δεσμεύσεων που είχαν υιοθετηθεί με προηγούμενη απόφαση της επιτροπής, ως ακολούθως:

Αίρει τις δεσμεύσεις εκποίησης των κάτωθι καταστημάτων:

επί της οδού Αγ. Δημητρίου 149 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Τ.Κ. 17343
επί της οδού Ελλησπόντου 25 στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Τ.Κ. 17124
επί της οδού Κυκλάδων 17 στο Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71305
επί της οδού Ευδόξου 24 στην Αθήνα, Τ.Κ. 11743
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 59 στον Πειραιά, Τ.Κ. 18534
επί των οδών Μεθώνης & Αιτωλικού στον Πειραιά, Τ.Κ. 18545
επί της οδού Αδριανουπόλεως 16-18 στην Αθήνα, Τ.Κ. 10444
επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 40 στον Ταύρο Αττικής, Τ.Κ. 17778
επί της οδού Σαλαμίνος & 28ης Οκτωβρίου στον Ασπρόπυργο Αττικής, Τ.Κ. 19300
επί της οδού Σουλίου 30-32 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Τ.Κ. 17342
επί της οδού Μπακνανά 24 στην Αθήνα, Τ.Κ.11745 και
επί της οδού 2ας Μεραρχίας 30 & Πραξιτέλους στον Πειραιά, Τ.Κ. 18535
Παράλληλα, υποχρεώνεται η εταιρία Σκλαβενίτης, εντός 4 μηνών από την κοινοποίηση του διατακτικού: α) να παύσει τη λειτουργία των καταστημάτων επί των οδών Φλέμινγκ 16 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και Αγίας Βαρβάρας 102 στο Παλαιό Φάληρο, και επιβάλλει τη δέσμευση να μην επαναλειτουργήσουν τα εν λόγω καταστήματα σούπερ μάρκετ, ούτε να λειτουργήσουν νέα από την εταιρία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ εντός των τοπικών αγορών, για χρονικό διάστημα 3 ετών και β) να ενημερώσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την παύση λειτουργίας των ως άνω καταστημάτων, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Η άρση της δέσμευσης εκποίησης των ανωτέρω 12 καταστημάτων του ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στις τοπικές αγορές αποφασίστηκε διότι από τον επανέλεγχο των συνθηκών αγοράς στις συγκεκριμένες περιοχές αποδεικνύεται ότι έχει περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό η πιθανότητα δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης της εν λόγω εταιρίας, ενώ δημιουργήθηκαν επαρκείς ανταγωνιστικές πιέσεις από τις άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ίδιες τοπικές αγορές. Για τις αγορές όμως στις περιοχές Άγιος Ιωάννης Ρέντης και  Παλαιό Φάληρο, η διακοπή της λειτουργίας των καταστημάτων συνιστά το βέλτιστο και αποτελεσματικότερο μέτρο για την εξάλειψη πάσης φύσεως ανησυχιών σχετικά με τον τοπικό ανταγωνισμό.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 637/2017 απόφαση της επιτροπής.

efsyn.gr