Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία (3) έτη

Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία (3) έτη

  • |

Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία (3) έτη

Αναστέλλεται ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία (3) έτη καθώς και ο φόρος υπεραξίας ακινήτων

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2020 που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται μεταξύ άλλων οι κάτωθι σημαντικές παρεμβάσεις για τις οικοδομικές εργασίες:

• Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία (3) έτη και του φόρου υπεραξίας ακινήτων.

• Επιστροφή μέρους των δαπανών για ανακαινίσεις, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων που εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, η οποία δεν θα επιφέρει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του 2020.