Νέος πίνακας ΚΑΔ υπαγόμενων επιχειρήσεων στην παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020

Νέος πίνακας ΚΑΔ υπαγόμενων επιχειρήσεων στην παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020

  • |

Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.18045/57628-5-2020 τροποποιείται η υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και παρατίθεται νέος πίνακας ΚΑΔ υπαγόμενων επιχειρήσεων

1. Η περ. β΄ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.».

2. Στο τέλος της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775) προστίθεται πίνακας κωδικών αριθμών δραστηριότητας ως εξής:

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

Δείτε τον πίνακα

/www.e-forologia.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.