Κυβέρνηση της Ν.Δ.,Το Ανώτατο Στάδιο της Συνταγματικής Εκτροπής

Κυβέρνηση της Ν.Δ.,Το Ανώτατο Στάδιο της Συνταγματικής Εκτροπής

  • |

Οι εκτροπές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας της Ελλάδας συντελούνται πλέον σε καθημερινή βάση. Αυτή η κυβέρνηση θα μείνει στην ιστορία ως η κυβέρνηση με τις περισσότερες καταπατήσεις των άρθρων του Συντάγματος. Η επαγγελματική ιδιότητα του γράφοντος δεν έχει καμμία σχέση με αυτή του συνταγματολόγου. Όμως, όπως όλοι μας ψηφίζουμε, συμμετέχουμε στα κοινά διαθέτοντας κοινό νου. Κατά συνέπεια νομιμοποιούμαστε να υποστηρίξουμε και να επιμείνουμε στην άποψη μας παρά την έλλεψη της ιδιότητας του συνταγμαλόγου.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι: Η Απόφαση 1029/8/18-ΦΕΚ-242/Β/25-1-2021,

Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις.Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

Ι. Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:α. των άρθρων 5, 11 και 25 του Συντάγματος…

Τη συνδρομή εξαιρετικώς επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και συνίστανται στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του σοβαρού κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2.Τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω, από τις 05:00 έως τις 21:00, εκτός της συνδρομής των περιπτώσεων που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 τ…

3.Τον αριθμό ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις Μονάδες Εντατικής…

4.Τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης του ρυθμού διάδοσης του κορωνοϊού, …

5.Την υγειονομική κατάσταση της Χώρας ….αποφασίζει:

α.Την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας (άρθρο 11 του Συντάγματος και ν. 4703/2020, Α’131), στις οποίες συμμετέχουν πλέον των εκατό (100) ατόμων.

Ας δούμε ποιά είναι η βάση της χουντικής έμπνευσης απαγόρευσης των συναθροίσεων. Ως προς τον αριθμό αν είναι εκατό ή διακόσιοι θα ζητηθεί η συνδρομή της ψυχιατρικής επιστήμης.

Τι αναφέρουν τα άρθρα 5,11 και 25 του Συντάγματος

Mέρος Δεύτερο. Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα. ‘Αρθρο 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)

1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, …

2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων….

3. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται …

4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν….

5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.

Σημείωση: Μάλλον στο Νο-5 αναφέρεται ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ή μάλλον οι προιστάμενοι του οι σερίφηδες (ή αλλιώς πως θα κράταγε την θέση του), διότι οι υπόλοιπεςπαράγραφοι κατά της απαγόρευσης αναφέρονται.

Αρθρο 11: (Δικαίωμα του συνέρχεσθαι).

1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.

2. Mόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Oι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει.

Σημείωση: Μάλλον στο Νο-2 αναφέρεται ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ή μάλλον οι προιστάμενοι του οι σερίφηδες (ή αλλιώς πως θα κράταγε την θέση του). Ως προς την αιτιολόγηση, ο καθένας λέει ότι θέλει….

Αρθρο 25: (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)

1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

2. H αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

3.H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.

4. Tο Kράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.

Σημείωση: Η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια, στην επίκληση του συγκεκριμένου άρθρου. Η βοήθεια αστρολόγων, χαρτορίχτρων και καφετζούδων ίσως να βοηθούσε.

Η νομική υπηρεσία του υπουργείου «προστασίας» του Πολίτη παρουσιάζει προβλήματα. Ίσως η βοήθεια του κ. Βενιζέλου να «έλυνε» το πρόβλημα με την «προυπηρεσία» που διαθέτει σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις….

Όπως γίνεται κατανοητό η απαγόρευση είναι νομικά έωλη και χουντικής έμπνευσης. Χουντικής έμπνευσης διότι στηρίζεται στο ΝΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 794 ΦΕΚ Α 1/1.1.1971,.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 794 ΦΕΚ Α 1/1.1.1971. Περί δημοσίων συναθροίσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ

Άρθρον 1. Ελευθερία των δημοσίων συναθροίσεων.

2. Ως δημοσία συνάθροισις κατά την έννοια του παρόντος, θεωρείται η εκ των προτέρων διοργανουμένη και σκοπούσα εις την από κοινού εκδήλωσιν του φρονήματος ή της γνώμης των μετεχόντων, ή εις την παρακολούθησιν διαλέξεων ή εις την προβολήν κοινών αυτών αιτημάτων.

3. Δεν υπόκεινται εις τους όρους του παρόντος, διεπόμεναι υπό των ειδικών περί αυτών διατάξεων, αι δημόσιαι συναθροίσεις, αι πραγματοποιούμεναι αποκλειστικώς πρός τέλεσιν θρησκευτικών τελετών ή πρός συμμετοχήν εις την θείαν λατρείαν ή πρός εκπλήρωσιν εμπορικών ή ψυχαγωγικών εν γένει σκοπών ή πρός παρακολούθησιν δημοσίων θεαμάτων ή αθλητικών ή άλλων εν γένει αγώνων.

4.Αι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται επί των τυχαίως και άνευ προπαρα-σκευής πραγματοποιουμένων συγκεντρώσεων, η απαγόρευσις και η διάλυσις των οποίων ενεργείται κατά την ελευθέραν κρίσιν της αστυνομικής αρχής,….

Άρθρον 2. Στέρησις του δικαιώματος διοργανώσεως δημοσίας συναθροίσεως.Στερούνται του δικαιώματος διοργανώσεως και πραγματοποιήσεως δημοσίας συναθροίσεως:

γ) Τα κόμματα, ως τοιαύτα, των οποίων το καταστατικό δεν ενεκρίθη υπό του Συνταγματκού Δικαστηρίου, κατά το άρθρο 58 παράγραφος 2 του Συντάγματος.

4. Ο πρόεδρος της δημοσίας συναθροίσεως υποχρεούται να γνωστοποιήση εγγράφως ταύτην εις την αστυνομικήν αρχήν του τόπου, εν τω οποίω η συνάθροισις μέλλει να πραγματοποιηθή, τεσσαράκοντα οκτώ τουλάχιστον ώρας πρό της ώρας της πραγματοποιήσεώς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΤΕΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ

Άρθρον 4. Γενικοί όροι

2.Η αστυνομική αρχή δύναται να διατάξη την απομάκρυνσιν ….παντός προσώπου ασχέτου ή ξένου πρός τον υπό της συναθροίσεως επιδιωκόμενον σκοπόν, η συμμετοχή του οποίου δύναται να προκαλέση διατάραξιν της τάξεως.

3.Ουδεμία δημοσία συνάθροισις επιτρέπεται να πραγματοποιήται κατά τας ώρας της κοινής ησυχίας, ουδέ να παρατείνεται πέραν της 23ης ώρας.

6.Οι ορισθέντες ομιληταί, εν τη δημοσία συναθροίσει, οφείλουν να μη προκαλούν διά των λόγων των την επιχείρησιν πράξεων αξιοποίνων, στασιαστικών και εν γένει πράξεων βιαιότητος. Εις τους αυτούς όρους υπόκεινται και τα χρησιμοποιούμενα παντός είδους συνθήματα.

Άρθρον 5. Ειδικοί όροι επί δημοσίων συναθροίσεων εν κλειστώ χώρω

1. Γνωστοποιηθείσης, κατά το άρθρον 3 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος, δημοσίας συναθροίσεως εν κλειστώ χώρω, η αστυνομική αρχή δύναται να ορίση τον κατά την κρίσιν της αναγκαιούντα αριθμόν αστυνομικών οργάνων, ίνα παραστούν εν τω χώρω τούτω.

3. Επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 9 του επομένου άρθρου, ως δημοσία συνάθροισις εν κλειστώ χώρω λογίζεται διά την εφαρμογήν του παρόντος και η πραγματοποιουμένη εις ασκεπή χώρον, εφ` όσον ούτος είναι πανταχόθεν μονίμως περιπεφραγμένος εις ύψος δύο τουλάχιστον μέτρων και κατά την διάρκειαν της συναθροίσεως είναι προσιτός μόνον εξ εισόδων εκ των προτέρων καθωρισμένων.

Άρθρον 6. Ειδικοί όροι επί δημοσίων συναθροίσεων εν υπαίθρω.

1. Γνωστοποιηθείσης κατά το άρθρον 3 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος δημοσίας συναθροίσεως εν υπαίθρω, η αστυνομική αρχή δύναται να απαγορεύση ταύτην, εάν ήθελε κρίνει, μετ` έρευναν, ότι εκ της πραγματοποιήσεως αυτής επίκειται κίνδυνος διά την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν, μη δυνάμενος να αποτραπή δι` ηπιωτέρων αστυνομικών μέτρων.

9. Ως δημοσία συνάθροισις εν υπαίθρω θεωρείται, διά την εφαρμογήν του παρόντος, και η πραγματοποιουμένη εις μονίμως περιπεφραγμένον αλλ` ασκεπή χώρον, εφ` όσον το πλήθος, όπερ ούτος ως εκ της εκτάσεως ή της διαρρυθμίσεως του, δύναται να περιλάβη, υπερβαίνει τας δέκα χιλιάδας (10.000) προσώπων.

Άρθρον 7. Λόγοι δι`ους επιτρέπεται η διάλυσις δημοσίων συναθροίσεων.

1. Η αστυνομική αρχή δύναται να διαλύση δημοσίαν, κατά το παρόν Νομοθετικόν Διάταγμα, συνάθροισιν εις τας ακολούθους και μόνον περιπτώσεις:

α) Εάν ο διοργανώσας την δημοσίαν συνάθροισιν, ή μέλος της οργανωτικής αυτής επιτροπής ή τις των ορισθέντων ομιλητών, εμπίπτη εις τινα των περιπτώσεων των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρον 10. Ποινική ευθύνη των διαταρασσόντων δημοσίαν συνάθροισιν.

Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 170, 171, και 189 του Ποινικού Κώδικος, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι ενός έτους και χρηματικής ποινής μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Σημείωση: Νόμος αυτός έρχεται «γάντι» στην σημερινή απαγόρευση της ΕΛΑΣ, με την υποσημείωση του «προβλήματος» της ισοτιμίας της μετατροπής του προστίμου από 10.000 δρχ. σε 3.000,00 ή 300,00 ευρώ….

Σωρεία Καταπάτησης των Άρθρων του Συντάγματος από το 2010 έως και Σήμερα

Mέρος Δεύτερο-Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα. ‘Αρθρο 21: (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες).

1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. Το Κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως νόμος ορίζει.

3.Tο Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.

4.H απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Kράτους.

Σημείωση: Η αύξηση των αστέγων, τα συσσίτια και η έξαρση της φτώχειας τουλάχιστον από το 2010 μέχρι σήμερα αποτελούν τις αποδείξεις καταπάτησης του Άρθρου 21 του Συντάγματος. Εάν λάβουμε υπ’ όψιν μας και τον «νέο» πτωχευτικό κώδικα, τότε…..

‘Αρθρο 22: (Προστασία της εργασίας)

1.H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

2.Mε νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.

3.Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

4. Oποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.

5. Tο Kράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.

Σημείωση: Η αύξηση των ανέργων και ειδικά των νέων, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και οι μισθοί πείνας τουλάχιστον από το 2010 μέχρι σήμερα, αποτελούν τις ισχυρότερες αποδείξεις καταπάτησης του Άρθρου 22 του Συντάγματος

‘Αρθρο 44: (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)

1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. ….

Σημείωση:Την ως άνω αρχή, έρχεται σήμερα (εδώ κι ένδεκα μήνες σχεδόν) να διαταράξει ή καλύτερα κλονίσει μια σειρά από εκδόσεις Π.Ν.Π. υπό της Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου βάσει αυτών εκδίδονται σωρεία διοικητικών πράξεων και διαταγμάτων τα οποία στην ουσία υπερσκελίζουν το νομοθετικό έργο της βουλής και αποκτώντας την ισχύ τυπικού νόμου, βάσει της διαδικασίας του άρθρ.44 παρ.1, υποκαθιστούναν μη τι άλλο όλους τους προγενέστερους θεσπιζομένους νόμους. Η σωστή λέξη στην προηγούμενη πρόταση θα ήταν «αφανίζουν» αν όχι «καταλύουν»(Αργυρώ Τέγουτζικ, Ειρηνοδίκης Β΄, Πηγή:ende.gr).

Τέλος:Mέρος Tέταρτο-Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Tμήμα Δ- Aκροτελεύτια διάταξη. ‘Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Αλήθεια ποιός συνασπισμός πολιτών, κομμάτων θα μας προστατέψει από τις συνεχείς παραβιάσεις του Συντάγματος, από τα κόμματα εξουσίας.Από το 2010 μέχρι και σήμερα, έχει γίνει πια ρουτίνα. Ποιοί θα αναλάβουν το «κόστος» της Πολιτικής-Κοινωνικής-Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανάτασης της Πατρίδας μας. Τα «μοναχικά» κόμματα του 6,5% ή του 3,5% ή από μόνες τοτς οι συλλογικότητες;

Από μόνοι μας δεν αρκούμε αλλά ούτε και διαθέτουμε την δύναμη, για να το επιβάλλουμε.

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

http://sioualtec.blogspot.com

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.