Όχι στις απολύσεις των εργαζομένων στις Τράπεζες

Όχι στις απολύσεις των εργαζομένων στις Τράπεζες

  • |

 

Η Λαϊκή Ενότητα στηρίζει και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη
απεργία της ΟΤΟΕ και στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
11/12/2019 έξω από το Υπουργείο Εργασίας, Σταδίου 29, στις 13:00μμ. με
αίτημα την ανάκληση των εικοσιτεσσάρων απολύσεων στην Τράπεζα Πειραιώς.

Οι απολύσεις στον τραπεζοπιστωτικό τομέα, οι πρώτες μετά από σχεδόν
σαράντα χρόνια αφορούν όχι μόνο τους εργαζόμενους στην Τράπεζα αλλά
ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

Οι τράπεζες, οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί κατ΄ επανάληψη με
χρήματα του ελληνικού λαού, δεν στηρίζουν την ελληνική οικονομία,
ταλαιπωρούν τους συναλλασσόμενους, εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα των
ίδιων των τραπεζιτών και των μεγάλων οικονομικών παραγόντων (π.χ.
Λάτσης), προχωρούν τώρα σε απολύσεις για να μειώσουν το προσωπικό τους
καταπατώντας κάθε εργατικό δικαίωμα.

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων για ανάκληση των απολύσεων και σεβασμό
στην εργατική νομοθεσία αποτελούν πράξη στοιχειώδους αντίστασης στην
αυθαιρεσία του συμμαχικού μετώπου κυβέρνησης – τραπεζιτών.

Η Λαϊκή Ενότητα στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και καλεί σε
μαζική συμμετοχή στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την
Τετάρτη 11/12/2019, στις 13:00μμ έξω από το υπουργείο Εργασίας, Σταδίου
29.

Γραφείο Τύπου Λαϊκής Ενότητας