ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων!

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων!

  • |

 

Η Ελλάδα, υποταγμένη πλήρως στους δανειστές, γίνεται πειραματικό εργαστήριο στο οποίο προωθούνται οι νέοι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό γίνεται και με τον φυσικό ορυκτό πλούτο της χώρας, τους υδρογονάνθρακες.

 

Σήμερα Δευτέρα (9/12/2019) το  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στον ΠΥΡΓΟ, έχοντας στην ημερήσια διάταξη και το θέμα(3ο)  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΑΘΡΑΚΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ- A ΦΑΣΗ, δε συζητάει απλά για μία ΜΠΕ, την «Α΄ φάση για το Δυτικό Κατάκολο», αλλά για το μέλλον του τόπου μας. Το θέμα έχει περιβαλλοντικές, οικονομικές, αναπτυξιακές και γεωστρατηγικές διαστάσεις που διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον για την Δυτική Ελλάδα και την χώρα ολόκληρη.

 

Αυτή η ΜΠΕ αποτελεί το μικρό τμήμα μιας τεράστιας διάτμησης της πετρελαϊκής στρατηγικής στην ευρύτερη περιοχή, κι αυτό για μη να δούμε το σύνολο της δραστηριότητας που θα φέρει το μέλλον. Αντλήσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου, επεξεργασία και διύλιση, μεταφορά με σούπερ τάνκερ και αγωγούς που θα διασχίζουν το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας ακόμα και τον Πατραϊκό.

 

Από τις 780 σελίδες της Στρατηγικής ΜΠΕ αλλά και τις 680 σελίδες της σύμβασης που περιγράφεται στην Μ.Π.Ε, δεν αναφαίρεται πουθενά η ύπαρξη ενεργειών ανάληψης ευθυνών καθώς και του οικονομικού κόστους αποκατάστασης ή αποζημίωσης από την λειτουργία αυτών των μονάδων.

 

Οι κίνδυνοι παραβλέπονται(αποσιωπώνται) εντελώς κι έτσι δεν προσδιορίζονται επιπτώσεις από εξόρυξη  υδρογονανθράκων  στον Τουρισμό, την Αλιευτική και Αγροτική Παραγωγή, στο σύνολο των οικοσυστημάτων και στην ποιότητα του νερού από την ρύπανση. Κανείς δεν θέλει να δει τη νέα πραγματικότητα που θα διαμορφωθεί. Εδώ δεν είναι Πρίνος να σκάβουμε στα 60 μέτρα, ο πλούτος τους βρίσκεται στον πυθμένα στα 2,5 χιλιάδες μέτρα βάθος.

 

Η συζήτηση έχει ξεκινήσει προ πολλού και όχι σήμερα. Γι’ αυτό καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να ακούσει του κατοίκους του τόπου μας και τους εκπροσώπους των πρωτοβουλιών.

Σε όσους γνωμοδοτήσουν θετικά θέτουμε το τελευταίο μας ερώτημα,

Σε περίπτωση ατυχήματος, ποιος θα εκκενώσει τις παράκτιες περιοχές της περιφέρειάς μας από τους 300 χιλιάδες κατοίκους;

 

Η Αντίσταση πολιτών γνωμοδοτεί αρνητικά για την επιδιωκόμενη εξόρυξη και καλεί την κοινωνία της Δυτ. Ελλάδας, τα κινήματα, τους φορείς ,τους Δήμους και το Περιφερειακό Συμβούλιο να μην υποκύψουν στους εκβιασμούς του γρήγορου και εύκολου μονοπωλιακού κέρδους.

 

Ο άνθρωπος πάνω από τα κέρδη !

 

 

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος