Χωρίς ρήξη με τον καπιταλισμό, δεν θα υπάρξει οικολογική μετάβαση

Χωρίς ρήξη με τον καπιταλισμό, δεν θα υπάρξει οικολογική μετάβαση

  • |

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Fundacion Espacio Publico, 28 Ιουνίου 2022, μετάφραση από την A l‘Encontre.

Με την καταστροφή να επηρεάζει όλα τα έμβια όντα, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει “πραγματικά πολιτιστικά διλήμματα”. Σε αυτό το άρθρο, ο Manuel Gari περιγράφει λεπτομερώς τη ληστεία και τη λεηλασία που έχουν προκύψει από τον καπιταλισμό του πετρελαίου και αναρωτιέται: μπορούμε πραγματικά να φανταστούμε την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου αφήνοντας την ίδια τη δομή του κεφαλαίου άθικτη; Μπορούμε πραγματικά να φανταστούμε την εγκατάλειψη της χρήσης ορυκτών καυσίμων, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτική ιδιοκτησία των ολιγοπωλίων; Η απάντηση είναι προφανώς “όχι”, και ο Manuel Gari αναλύει τις προϋποθέσεις του δημοκρατικού σχεδιασμού -ομολογουμένως τιτάνιου, αλλά του μοναδικού που μπορεί να προβλεφθεί- για την αποφυγή της καταστροφής.

 

Οι ορθολογικοί άνθρωποι που δεν είναι προσκολλημένοι στα μερίσματα των εταιρειών ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και πετρελαίου μπορούν να συμφωνήσουν: Πρώτον, ότι η οικολογική μετάβαση είναι επείγουσα και αναγκαία για το μέλλον της ζωής στον πλανήτη και ότι η προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας είναι να εξασφαλιστεί η ενεργειακή μετάβαση από ένα μοντέλο που βασίζεται στον άνθρακα και είναι σπάταλο σε ένα άλλο που βασίζεται στους πυλώνες της εξοικονόμησης και της αποδοτικότητας [λιγότερο και περισσότερο αποδοτικό], των καθαρών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της μειωμένης χρήσης πόρων και ενέργειας. Δεύτερον, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η ενέργεια είναι ένα στρατηγικό ζήτημα. Τέλος, δεν είναι υπερβολή να περιγράψουμε τον σημερινό τρόπο παραγωγής ως πετρελαϊκό καπιταλισμό. Ζούμε σε κοινωνίες και οικονομίες που βασίζονται στον άνθρακα.

Η άνοδος και η εξάπλωση του βιομηχανικού καπιταλισμού θα ήταν ανεξήγητη χωρίς τη χρήση του ατμού, την εκμετάλλευση του άνθρακα και την ανακάλυψη και χρήση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η βιομηχανία και η γεωργία, μαζί με τις μεταφορές και την καθημερινή ζωή, υπέστησαν επανάσταση, ιδίως όταν πολλαπλασιάστηκαν και εξαπλώθηκαν οι εφαρμογές του ηλεκτρισμού. Η ευρεία παραγωγή αγαθών και η εμπορευματοποίησή τους στις διεθνείς αγορές εξαρτήθηκαν άμεσα από την εξέλιξη της στήριξης της οικονομίας στον άνθρακα. Σε αυτό το μοντέλο παραγωγής και μεταφορών, η καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση βρήκε έναν εξαιρετικό επιταχυντή.

Το ενεργειακό μοντέλο είναι το παράδειγμα για ολόκληρο το παραγωγικό μοντέλο που δημιούργησε ο καπιταλισμός. Και τα δύο είναι η φτυστή εικόνα ενός Pantagruel αντάξιου του πατέρα του Gargantua, ακόρεστου και αχαλίνωτου, που απαιτεί τεράστιες ποσότητες πόρων/πρώτων υλών/ενέργειας ως εισροές για να τροφοδοτήσει μια ριψοκίνδυνη και εξαιρετικά αναποτελεσματική παραγωγική διαδικασία: η παραγωγή της αποτελείται από αγαθά και υπηρεσίες – ορισμένα από τα οποία είναι απολύτως περιττά ή επιβλαβή – αλλά και από μεγάλο όγκο αποβλήτων, εκπομπών και απορρίψεων που είναι σε μεγάλο βαθμό τοξικά και επικίνδυνα λόγω των επιπτώσεών τους στις διάφορες μορφές ζωής και επειδή δεν μπορούν να μεταβολιστούν από τη φύση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του γραμμικού μοντέλου παραγωγής που δεν επαναλαμβάνει κύκλους.Σε σχέση με το υπό εξέταση θέμα, δεδομένης της ενεργειακής έντασης που απαιτούν οι τεχνικές και οι διαδικασίες του και της χαμηλής του απόδοσης σε υλικούς όρους, το μοντέλο είναι εξαιρετικά ενεργοβόρο, με αυτοκτονικές σπατάλες τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση.

Είναι οι 100% ανανεώσιμες ενέργειες η λύση στα ενεργειακά προβλήματα χωρίς μείωση της ζήτησης; Είναι δυνατόν να αναπτυχθούν εγκαίρως ώστε να αποφευχθεί η κλιματική καταστροφή; Πόση βρώμικη ενέργεια χρειάζεται για την οικοδόμηση καθαρής ενέργειας; Υπάρχουν αρκετά υλικά; Μπορούμε να αλλάξουμε το ενεργειακό μοντέλο χωρίς να απαλλοτριώσουμε τα ολιγοπώλια; Είναι συμβατή η οικολογική ενεργειακή μετατροπή με ένα οικονομικό σύστημα που βασίζεται στο ιδιωτικό κέρδος; Είναι συμβατή η διατήρηση του σημερινού επιπέδου ενεργειακής έντασης με μια κοινωνία σε αρμονία με τη φύση; Αυτά δεν είναι ρητορικά ερωτήματα, αλλά πραγματικά πολιτιστικά διλήμματα σε ένα σταυροδρόμι.

Αποτελούν μέρος των σημερινών αντινομιών, παραδόξων και αντιφάσεων του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού στα διάφορα γεωγραφικά πλάτη και εκδοχές του, που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό όχι μόνο έναν τρόπο παραγωγής που περιλαμβάνει κοινωνικές σχέσεις βασισμένες στην ανισότητα στην ιδιοποίηση του προϊόντος της εργασίας, αλλά και ένα μοντέλο παραγωγής (τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα) που είναι ληστρικό, ρυπογόνο και αναποτελεσματικό από την άποψη των πόρων και της ισορροπίας της βιόσφαιρας. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η ιστορία του ενεργειακού μοντέλου με βάση τον άνθρακα είναι η ιστορία του κέρδους, της λεηλασίας και του πολέμου κατά τον 19ο αιώνα, αλλά κυρίως κατά τον 20ό αιώνα και σήμερα.

Η πολιτική οικονομία της ενέργειας

Η παγκόσμια ενεργειακή τάξη έχει οικοδομηθεί γύρω από μια πολύπλοκη συμμαχία μεταξύ πολυεθνικών εταιρειών και κυβερνήσεων ιμπεριαλιστικών χωρών και των ηγετών εδαφών με αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άνθρακα.

Ένα οικονομικό μοντέλο οργανώθηκε με βάση την πεπερασμένη φύση των κοιτασμάτων και την τυχαία και άνιση εδαφική κατανομή τους. Με άλλα λόγια, με βάση τη διαχείριση μιας νέας μορφής ρικαρδιανής προσόδου [1] πουδικαιολογείται ιδεολογικά από την ιστορία της σπανιότητας. Αυτό εξηγεί γιατί, αν και υπάρχουν μερίδες του κεφαλαίου που αναζητούν εμπορικές κόγχες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τον ιδιωτικό έλεγχο της συνολικής διαδικασίας, το στρατηγικό ενεργειακό στοίχημα του καπιταλισμού εξακολουθεί να βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιτίθενται στη μεσοπρόθεσμη μείωση της τιμής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση της αλληλουχίας εξόρυξης, μεταφοράς, μετατροπής των ορυκτών καυσίμων και διανομής, επειδή κάθε φάση αποτελεί πηγή κέρδους που θα τεθεί υπό αμφισβήτηση από τη μικρότερη αλυσίδα αξίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα, από την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία επιτρέπει στους πληθυσμούς, τις κοινότητες και τα άτομα να διαχειρίζονται άμεσα την ενέργεια που χρειάζονται για τις βασικές τους ανάγκες.

Η ηγεμονική επιλογή του καπιταλισμού είναι μια αυτοκτονική βιασύνη: η επιδίωξη μιας ολοένα και πιο ακριβής και λιγότερο κερδοφόρας παραγωγής ενέργειας και η χρήση επιβλαβών μεθόδων, όπως το fracking, για την επιτάχυνση της εξόρυξης -με υδραυλική ρωγμάτωση- των ορυκτών καυσίμων που διαπερνούν την άμμο. Και, το χειρότερο απ’ όλα, η ανεύθυνη έρευνα στην Αρκτική, εκμεταλλευόμενη το λιώσιμο των πάγων που προκαλείται από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι διακυμάνσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ των κύριων εμπλεκόμενων κρατών και ο πόλεμος των τιμών, όπως και πολλοί πόλεμοι στον εικοστό και εικοστό πρώτο αιώνα, έχουν τις άμεσες ρίζες τους στον αγώνα για την ενεργειακή ηγεμονία, για την οικειοποίηση και τον έλεγχο όλων των τμημάτων της αλυσίδας αξίας προκειμένου να καθοριστεί η κατανομή των προσόδων. Το ζήτημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της φύσης, της ιστορίας και της εξέλιξης του ιμπεριαλισμού και των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Και, δυστυχώς, εξηγούν τον απώτερο λόγο της γεωπολιτικής κρίσης (η περίπτωση του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία και η αντίδραση των δυτικών δυνάμεων είναι μια καλή εικόνα) και των στρατιωτικών επεμβάσεων των ΗΠΑ και άλλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, οι λαοί της οποίας έχουν υποστεί ανείπωτη δυστυχία, ατελείωτους και σκληρούς πολέμους, μαζικές μεταναστεύσεις και καταστροφή των πόλεων και του πλούτου τους. Στο όνομα των δυτικών συμφερόντων, ο ιμπεριαλισμός έχει δημεύσει την κυριαρχία αυτών των λαών, κρατώντας τους κάτω από το ζυγό των δικτατοριών, της φτώχειας, της ανασφάλειας και της μόνιμης αστάθειας.

Εδώ και χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πιέζει για την απελευθέρωση και τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας ολόκληρου του ενεργειακού και ηλεκτρικού συστήματος στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου. Αυτό έχει οδηγήσει στην εμφάνιση και την εδραίωση ολιγοπωλιακών παραγωγών και αγορών και όχι, όπως ισχυρίζονταν, στον πολλαπλασιασμό των εταιρειών (υποθετικά) που ανταγωνίζονται για να προσφέρουν καλύτερες τιμές και υπηρεσίες. Αυτή η ολιγοπωλιακή δομή καλύπτει την αλυσίδα εισαγωγής, εξόρυξης, μετατροπής, παραγωγής, μεταφοράς/μεταφοράς και εμπορίας σε όλη την ΕΕ και σε κάθε κράτος μέλος. Στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας, κυριαρχεί στις αγορές χονδρικής και λιανικής, κατέχοντας τη μερίδα του λέοντος της εγκατεστημένης ισχύος και της συνολικής ποσότητας ενέργειας που παράγεται, διανέμεται (με μεγάλο έλεγχο των δικτύων) και πωλείται. Πρόκειται για ένα από τα πληρέστερα σενάρια συμπαιγνίας μεταξύ των οικονομικών δυνάμεων και των πολιτικών “ελίτ”, η καλύτερη έκφραση της οποίας είναι η ξεδιάντροπη λειτουργία περιστρεφόμενων θυρών (“pantouflage”) μεταξύ υπουργείων και διοικητικών συμβουλίων από πρώην μέλη εκτελεστικών οργάνων. Το σενάριο αυτό έδειξε τη μεγάλη αδυναμία του μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η περίπτωση της Ισπανίας δεν αποτελεί εξαίρεση, δεδομένου ότι το σύστημα ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας ελέγχεται πλήρως και βρίσκεται στην υπηρεσία του ολιγοπωλίου (βλ. Garí, García Breva, María-Tomé και Morales, 2013). Ολόκληρη η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τα συμφέροντά τους. Οι μεγάλες ισπανικές ενεργειακές εταιρείες στο σύνολό τους -είτε σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε όχι- έχουν υποστεί μια έντονη διαδικασία διεθνοποίησης μέσω της παρουσίας τους σε πολλές χώρες -η οποία τις έχει μετατρέψει σε πολυεθνικές- και μιας αλληλεπίδρασης με άλλες εταιρείες του τομέα και με τους διάφορους φορείς, φορείς και αγορές του ισπανικού και διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η λειτουργία του ενεργειακού ολιγοπωλίου

Όπως υποστηρίζει ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Daniel Yergin (1992), η σημερινή ισχύς των Ηνωμένων Πολιτειών θεμελιώθηκε στη συγκέντρωση της βιομηχανίας εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου. Ομοίως, ο τομέας της ενέργειας οργανώθηκε αμέσως σε διεθνή κλίμακα γύρω από μεγάλες εταιρείες που έτειναν να λειτουργούν ως ολιγοπώλιο με μονοπωλιακή, στην πράξη, κατοχή. Αυτό οδήγησε τον βιομήχανο Enrico Mattei [2], πρόεδρο της ENI (της ιταλικής εθνικής εταιρείας υδρογονανθράκων), να καταγγείλει τη δεκαετία του 1960 ότι οι ενεργειακές εταιρείες της εποχής – τις οποίες ονόμασε “επτά αδελφές” [3] – έτειναν προς την καρτελοποίηση σε ανοιχτή αντίθεση με τον διακηρυγμένο ελεύθερο ανταγωνισμό. Το 1944, χρόνια νωρίτερα, ο Karl Polanyi (The Great Transformation, αγγλική έκδοση, 2001, σ. 69) είχε επισημάνει ότι “ο ανταγωνισμός οδηγεί τελικά στο μονοπώλιο, ήταν μια αλήθεια καλά κατανοητή εκείνη την εποχή”.

Τρία προβλήματα συνδέονται γενικά με αυτό: το πρόβλημα της αγοράς των πρώτων υλών και της εργατικής δύναμης, το πρόβλημα των νέων τομέων των επενδύσεων κεφαλαίου και, τέλος, το πρόβλημα της αγοράς. Αυτή η τριάδα μας δίνει μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής οικονομίας. Εξηγεί γιατί η κληρονομιά και τα κοινά αγαθά ιδιωτικοποιούνται, γιατί μονοπωλούνται δραστηριότητες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά και φτηνά σε συνεργασία, και γιατί το τεχνικό μοντέλο που υιοθετείται είναι πάντα αυτό της μεγάλης εγκατάστασης (υποδομή) επειδή διευκολύνει όλα αυτά.

Για την καλύτερη κατανόηση της συνέχειας του συστήματος θέρμανσης/ενεργειακού μοντέλου/ηλεκτρικής ενέργειας, δεν αρκεί να συζητήσουμε ποιες τεχνολογίες πρέπει να εγκαταλείψουμε και ποιες να αναπτύξουμε. Είναι επίσης απαραίτητο να εξετάσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναδύονται τα προβλήματα και οι εναλλακτικές λύσεις, και επομένως να ξετυλίξουμε ορισμένα στοιχεία της ολιγοπωλιακής δομής που ελέγχει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας: εξόρυξη άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, διύλιση και άλλες μετατροπές, μεταφορά πρώτων υλών, ημιτελών και τελικών προϊόντων σε διάφορα στάδια, παραγωγή, μεταφορά και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ολιγοπώλιο έχει εδραιωθεί στον κόσμο της ενέργειας και, ειδικότερα, στον κόσμο της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία, ως αγαθό/εμπόρευμα, έχει φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που καθιστούν εύκολο είτε να ελέγχεται από την κοινωνία μέσω της δημόσιας και κοινωνικής ιδιοκτησίας είτε να πέφτει στα χέρια μεγάλων ολιγοπωλιακών εταιρειών που, στην πράξη, λειτουργούν ως μονοπώλια.

Η ηλεκτρική ενέργεια διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο σε πολλές παραγωγικές διαδικασίες, στις νέες εξελίξεις στην ηλεκτρονική, τη ρομποτική και τις τηλεπικοινωνίες και, φυσικά, στον εξοπλισμό για ιδιωτική χρήση, όπως οι οικιακές συσκευές και ο δημόσιος και ιδιωτικός φωτισμός. Είναι ομοιογενής από φυσική άποψη, ανεξάρτητα από την πηγή που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της. Όμως η ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί, γεγονός που απαιτεί συνεχή σχεδιασμό και πρόβλεψη για το μέλλον, καθώς και ευέλικτους μηχανισμούς μεταφοράς για την αντιστοίχιση των αναγκών και της προσφοράς σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, για διαφορετικούς χρήστες και απαιτήσεις όσον αφορά τις ποσότητες και τις εφαρμογές. Ως αποτέλεσμα, τμήματα της αλυσίδας αξίας ωθούνται προς αυτό που είναι γνωστό ως φυσικό μονοπώλιο [4]. Αυτό παρουσιάζει ευκαιρίες και προκλήσεις για οικοσοσιαλιστικές εναλλακτικές λύσεις, αλλά προς το παρόν αποτελεί πηγή ιδιωτικού κέρδους.

Ολιγοπώλια; Ή μήπως είναι πραγματικά μονοπώλια;

Στον αγώνα τους για τον έλεγχο των αγορών, οι εταιρείες ενέργειας και ηλεκτρισμού δεν λειτουργούν διαφορετικά από άλλους ολιγοπωλιακούς τομείς. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν μια διττή προσέγγιση: από τη μία πλευρά, να προωθήσουν την κάθετη ολοκλήρωση, η οποία επιφέρει οικονομίες κλίμακας και τεχνολογικά πλεονεκτήματα, και, από την άλλη, να αποφύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο το φιάσκο του ανταγωνισμού μέσω ενδοεταιρικών συμφωνιών για τις τιμές, την κατανομή της αγοράς, τη συμφωνημένη κατανομή των μεριδίων αγοράς και άλλων ενδοεταιρικών συμφωνιών που εξασφαλίζουν ότι η διαφορά μεταξύ των εσόδων και του κόστους των εταιρειών είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ότι μπορούν να αποκομίζουν σημαντικά κέρδη σε συνεχή βάση.

Από την άποψη αυτή, είναι χρήσιμο να ληφθούν υπόψη οι συμβολές συγγραφέων όπως ο Ernest Mandel, ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ των μονοπωλιακών επιχειρήσεων και των λεγόμενων ολιγοπωλίων, που αποτελούνται από μικρό αριθμό επιχειρήσεων που κυριαρχούν σε έναν παραγωγικό τομέα. Απορρίπτει τη δραστική διαφοροποίηση μεταξύ μονοπωλίου και ολιγοπωλίου, διότι “οι σημασιολογικές συζητήσεις είναι, φυσικά, άσκοπες. Αλλά η υποτιθέμενη ορολογική ακρίβεια των ακαδημαϊκών οικονομικών στην πραγματικότητα κρύβει μια αδυναμία κατανόησης των διαρθρωτικών προβλημάτων. Η εμφάνιση “ολιγοπωλίων” δεν σημαίνει απλώς μια αλλαγή της κατάστασης κατά βαθμούς (“λίγη περισσότερη ατέλεια” στον ανταγωνισμό). Σημαίνει την έλευση μιας νέας εποχής, που χαρακτηρίζεται από μια ριζική αλλαγή στη συμπεριφορά των ηγετών των κύριων βιομηχανιών, η οποία επιφέρει όχι λιγότερο ριζικές αλλαγές στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική”. (Ernest Mandel, Traité d’économie marxiste, Ed. Julliard, 1962, τ.2, σ. 61)

Ο Mandel βασίζει τον ισχυρισμό του στην έκθεση “Monopoly and Free Enterprise” των Stocking και Watkins, διευθυντών και οικονομολόγων ιδιωτικών εταιρειών, ένα έγγραφο το οποίο χαρακτηρίζει ως έντιμο και από το οποίο παραθέτει κατά λέξη το ακόλουθο απόσπασμα:

“Η συγχώνευση [πρώην] ανταγωνιστών δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσει σε πλήρη ενοποίηση, σε μονοπώλια 100%, προκειμένου να μειωθούν οι ανταγωνιστικές πιέσεις και να προκύψουν υπερκέρδη. Η δύναμη να μειωθεί η προσφορά και να αυξηθούν οι τιμές δεν χρειάζεται να είναι απόλυτη για να είναι ελκυστική. Η εξουσία αυτή εξασφαλίζει [υψηλότερα] κέρδη, εφόσον ο αριθμός των πωλητών είναι τόσο μικρός ώστε ο καθένας από αυτούς να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα της ακολουθούμενης μη ανταγωνιστικής πολιτικής”. (Ernest Mandel, Traité d’économie marxiste, Ed. Julliard, 1962, t.2, σελ. 61-62)

Από την πλευρά του, ο Michal Kalecki έχει αναπτύξει επεξηγηματικά μοντέλα στα οποία συνδέει την εδραίωση μονοπωλιακών δομών με την πραγματοποίηση υπερκερδών χάρη στις τιμές που επιβάλλονται και οι οποίες είναι υψηλότερες από εκείνες που θα υπήρχαν σε μια ανταγωνιστική αγορά (Kalecki, 1977). Και ο Piero Sraffa ανέλυσε τη σχέση μεταξύ του βαθμού ανταγωνισμού και του θεσμικού πλαισίου, και πιο συγκεκριμένα των υφιστάμενων εμποδίων, τα οποία καθιστούν δυνατή ή δύσκολη την αύξηση των τιμών για την επίτευξη υψηλότερου κέρδους σε σύγκριση με μια κατάσταση τέλειου ανταγωνισμού μεταξύ ίσων (Sraffa, 1960).

Στην εξέλιξη προς το ολιγοπώλιο και το μονοπώλιο των επιχειρήσεων, το κράτος δεν έμεινε αμέτοχο, αλλά, σύμφωνα με τον Mandel, “η καταναγκαστική δύναμη του αστικού κράτους παρενέβαινε όλο και πιο άμεσα στην οικονομία, τόσο για να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη άντληση εξαιρετικών μονοπωλιακών κερδών στο εξωτερικό όσο και για να εγγυηθεί τις καλύτερες συνθήκες για τη συσσώρευση του κεφαλαίου στο εσωτερικό”.

Και καταλήγει: “Το στάδιο αυτό σηματοδότησε την έναρξη της εποχής του ύστερου καπιταλισμού” (Ernest Mandel, Le troisième âge du capitalisme, νέα έκδοση Editions de la Passion, 1997).

Εναλλακτικές λύσεις και σχεδιασμός

Τα κλειδιά για την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου είναι ένας συνδυασμός των ακόλουθων δράσεων: αφήνοντας τα αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα στο έδαφος- προωθώντας την εξοικονόμηση ενέργειας- εξηλεκτρίζοντας τις μεταφορές και όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες που καταναλώνουν ενέργεια- αλλάζοντας τις πηγές με την αντικατάσταση των ορυκτών και πυρηνικών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, παλιρροϊκή κ.λπ.). Με ιδιαίτερη ανάπτυξη της κατανεμημένης παραγωγής και των συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας υπό δημόσια και κοινωνική ιδιοκτησία σε ένα μοντέλο που λαμβάνει υπόψη τόσο τη διάσταση του συντονισμού των πόρων για να επιτρέψει συνέργειες και εξοικονόμηση, όσο και εκείνη της αποκέντρωσης για να φέρει τις αποφάσεις πιο κοντά στους ανθρώπους και τις κοινότητες στις πτυχές τους ως παραγωγούς και καταναλωτές, ώστε να προωθηθεί η κυριαρχία και η δημοκρατία στις υποθέσεις του “καυσίμου που θερμαίνει τη φυλή”.

Εν ολίγοις, πρόκειται για τη ριζική μείωση της χρήσης της ενέργειας και την εξασφάλιση ότι αυτή προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και είναι συλλογικής ιδιοκτησίας. Η κλίμακα της πρόκλησης που θέτει η παραμονή των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων στο έδαφος ισοδυναμεί με την παραίτηση από το 80% των γνωστών αποθεμάτων άνθρακα, από το 33% των συνολικών γνωστών αποθεμάτων πετρελαίου (εξαντλημένων ή ανεκμετάλλευτων) και από το 50% των απογραφέντων αποθεμάτων (εξαντλημένων ή ανεκμετάλλευτων), που ισοδυναμεί με την παραίτηση από το 80% των εκτιμώμενων προσόδων από ορυκτά καύσιμα που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί.

Όλα αυτά μας φέρνουν πίσω σε ένα άλλο ερώτημα: το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να γίνει αυτή η οικολογική επιλογή απαιτεί μια δίκαιη και ισότιμη κοινωνία για να αποφευχθούν οι πόλεμοι για ένα σπάνιο αγαθό: την ενέργεια. Με άλλα λόγια, μια κοινωνία ικανή να δημιουργήσει έναν νέο τρόπο ζωής με αξίες και έναν πολιτισμό που να είναι εναλλακτικοί προς εκείνον του ιδιωτικού κέρδους- πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, αγαθά και υπηρεσίες που να ηρεμούν τον καταναγκαστικό καταναλωτισμό και τις μετακινήσεις για εργασία ή αναψυχή, πράγμα που συνεπάγεται μια βαθιά αναδιοργάνωση της επικράτειας στην υπηρεσία του πληθυσμού, σε αντίθεση με την κερδοσκοπία, και εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε πολιτιστικά αγαθά που δεν απαιτούν απαραίτητα κινητικότητα- και αν αυτή η πρόσβαση πρέπει να δοθεί, πρέπει να γίνει με μέσα που ελαχιστοποιούν το αποτύπωμα άνθρακα.

Σε κάθε περίπτωση, το μελλοντικό ενεργειακό μοντέλο δεν μπορεί και δεν πρέπει να διατηρήσει ένα επίπεδο προσφοράς που να οδηγεί σε ατελείωτη οικονομική ανάπτυξη, όπως το σημερινό μοντέλο. Γι’ αυτό και η πρόταση της Νέας Πράσινης Συμφωνίας, η οποία επιχειρεί να υπηρετήσει δύο αφέντες – την απαλλαγή από τον άνθρακα και το κέρδος του κεφαλαίου – είναι αφελής και ασυνάρτητη, διότι η πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς να αγγίξει τα θεμέλια της λειτουργίας και της κυριαρχίας του κεφαλαίου, της ατομικής ιδιοκτησίας των πόρων και των μέσων (εξόρυξης, μετατροπής, μεταφοράς κ.λπ.) και, επομένως, παραμένοντας εντός ενός θεσμικού πλαισίου στην υπηρεσία του κεφαλαίου που δεν επιτρέπει τη δημιουργία ενός νέου ενεργειακού μοντέλου, ένα πλαίσιο που δεν είναι ουδέτερο και δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Τόσο η εγκατάλειψη της χρήσης ορυκτών καυσίμων όσο και η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου απαιτούν μεγάλες επενδύσεις από τις δημόσιες αρχές, διότι τα ιδιωτικά κεφάλαια δεν θα κάνουν τη δουλειά [βλ. το άρθρο του Cédric Durand που δημοσιεύθηκε σε αυτόν τον ιστότοπο στις 2 Μαΐου 2022]. Αλλά η απαλλοτρίωση των πόρων και των περιουσιακών στοιχείων των ολιγοπωλιακών ομίλων απαιτεί επίσης ηράκλεια πολιτική αποφασιστικότητα απέναντι στις οικονομικές δυνάμεις, την κινητικότητα της παγκοσμιοποιημένης χρηματοδότησης και άλλες πρωτοβουλίες κάθε είδους, μη εξαιρουμένης της βίας, που θα εξαπολύσουν οι δυνάμεις του κεφαλαίου. Όλα αυτά δεν μας απαλλάσσουν από το να θέσουμε σε δοκιμασία τη δέσμευσή μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν πρόκειται να σχεδιάσουμε ένα ενεργειακό μείγμα από ανανεώσιμες πηγές ικανό να καλύψει τις ανάγκες μιας βιώσιμης βιομηχανικής κοινωνίας, και αν πρέπει να ξεπεράσουμε το μειονέκτημα των περιορισμένων αποθεμάτων λιθίου, νικελίου και νεοδυμίου [ένα μέταλλο σπάνιων γαιών], το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από μια άλλη οπτική γωνία, αυτή της οικονομίας και της πολιτικής.

“αυτό θα ήταν εφικτό μόνο με έναν τεράστιο αναπροσανατολισμό της επενδυτικής προσπάθειας (ας το πούμε ξεκάθαρα: μια προσπάθεια ασύμβατη με την οργάνωση των ιδιωτικών επενδυτικών προτεραιοτήτων στον καπιταλισμό), και θα φτάναμε σε μια κατάσταση στάσιμης παραγωγής ενέργειας (κυρίως ηλεκτρικής), μια κατάσταση ασύμβατη με τη συνέχιση της εκθετικής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών” (Riechmann, 2018).

Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε, όπως υπολογίζει ο Antonio Turiel, ότι στην περίπτωση της Ισπανίας η αντικατάσταση των έξι περίπου exajoule [1 exajoule είναι 1018 joules] πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιείται ετησίως στην Ισπανία με ανανεώσιμες πηγές θα σήμαινε την εγκατάσταση ενός terawatt [1012  watts, χιλιάδες δισεκατομμύρια watts] ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κεφαλαιακές ανάγκες για τη μετατροπή αυτή θα ανέρχονταν επομένως σε 4,12 τρισεκατομμύρια δολάρια: τρεις φορές το ΑΕΠ της Ισπανίας. Αν προεκτεθούν σε παγκόσμια κλίμακα, οι εκτιμήσεις αυτές είναι καταστροφικές για την τεχνολογική αισιοδοξία που προωθείται από τις ελίτ του καπιταλισμού. Είναι καταστροφικές για εκείνους που αρκούνται σε μέτρα με γνώμονα την αγορά, όπως οι φορολογικές αλλαγές για να επηρεάσουν τις τιμές και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, επειδή ο χρόνος είναι σύντομος και τα μέτρα αυτά έχουν περιορισμένο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Είναι επίσης καταστροφικές για όσους υποστηρίζουν ένα νέο πράσινο κοινωνικό σύμφωνο, αγνοώντας το γεγονός ότι ο αντισυμβαλλόμενος – το κεφάλαιο – δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Εν ολίγοις, είναι καταστροφικές εκτιμήσεις για όσους θέλουν να επιτύχουν μια άχρωμη και ανώδυνη ενεργειακή μετάβαση, χωρίς συγκρούσεις, δηλαδή μια σύγκρουση που παραπέμπει στις μορφές που παίρνει σήμερα η “παλιά” ταξική πάλη.

Αν η οικονομική λογική εισάγει την ανάγκη να αποφασίσουμε δημοκρατικά για τους σκοπούς και τα μέσα απέναντι στη δικτατορία των αγορών, η διατύπωση αυτής της λαϊκής βούλησης οδηγεί σε μια επανεκτίμηση του σχεδιασμού. Εάν δημιουργηθεί μια νέα οικονομία απέναντι στην καπιταλιστική λεηλασία της φύσης – λεηλασία που βασίζεται σε μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι πόροι της φύσης είναι απλές πρώτες ύλες ή απεριόριστα εμπορεύματα – το σημείο εκκίνησης θα είναι το πεπερασμένο των μη ανανεώσιμων πόρων και η ανάγκη σεβασμού των κύκλων των ανανεώσιμων πόρων. Τότε το ζήτημα του σχεδιασμού θα παίξει και πάλι έναν κεντρικό ρόλο που οι νεοφιλελεύθεροι προσπάθησαν να διαγράψουν από τη σκέψη των κυβερνήσεων, των ακαδημαϊκών, ακόμη και των μυαλών. Αν αυτό ισχύει για όλες τις πτυχές της ανταλλαγής κοινωνίας-φύσης, και επομένως για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, ισχύει ακόμη πιο ξεκάθαρα για το ενεργειακό μοντέλο.

Το ζήτημα του δημοκρατικού ενεργειακού σχεδιασμού αποτελεί σημαντικό εργαλείο της στρατηγικής για την αλλαγή του μοντέλου. Και, λόγω των χαρακτηριστικών του, αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο ο σχεδιασμός είναι απαραίτητος – ακόμη και σε μια καπιταλιστική οικονομία – αυτός είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Τόσο σε μια οικονομία της αγοράς όσο και στο αντίθετό της, την οικοσοσιαλιστική οικονομία, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός των δικτύων και των βασικών υποδομών είναι απαραίτητος. Αλλά η αντικατάσταση της λογικής του ιδιωτικού κέρδους προς όφελος της κοινωνίας απαιτεί ο σχεδιασμός αυτός να επεκταθεί σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Η δημόσια και κοινωνική ιδιοκτησία των ενεργειακών πηγών και εφαρμογών, μακριά από την επανάληψη των παλαιών ψευδοκρατικών λύσεων του “πραγματικά υπαρκτού σοσιαλισμού” που διέπεται από αναποτελεσματικό γραφειοκρατικό σχεδιασμό – στο βαθμό που αυτός υπήρχε πέρα από λίγους βασικούς τομείς προτεραιότητας – θα έπρεπε, αντιθέτως, να είναι

“σοσιαλιστικός σχεδιασμός αυτοδιαχειριζόμενος από τις ενδιαφερόμενες κοινότητες και αρθρωμένος σε όλα τα απαραίτητα εδαφικά επίπεδα […] σε αντίθεση με τον κρατισμό, ο οποίος όμως δεν μπορεί να περιοριστεί σε αποκεντρωμένες και ατομικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ακόμη και αν είναι αυτοδιαχειριζόμενος σε τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν με βάση συγκεκριμένους στόχους και εμπειρίες” (Samary, 2019).

Τα μέτρα εξοικονόμησης, ο περιορισμός της κατανάλωσης, ο εξηλεκτρισμός και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν την κατευθυντήρια αρχή μιας μετάβασης εκτός της λογικής του ιδιωτικού κέρδους. Μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από μια δημοκρατική οικοδόμηση της κοινωνικής βούλησης. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ληφθούν μια σειρά από μέτρα: 1° να μπει ένα τέλος στη λεηλασία και τη δικτατορία των ολιγοπωλίων με την απαλλοτρίωση και την κοινωνικοποίηση των υλικών και οικονομικών τους περιουσιακών στοιχείων, και 2° να προωθηθεί η λαϊκή κυριαρχία μέσω του δημοκρατικού σχεδιασμού των κοινών και δημόσιων πόρων σε όλη την αλυσίδα αξίας, αποκαθιστώντας τον έλεγχο των “καυσίμων” στους ανθρώπους και τις κοινότητες. Όπως έχουν τα πράγματα, κανείς δεν είπε ότι η ενεργειακή μετάβαση θα είναι εύκολη, αλλά είναι η μόνη μας ελπίδα.

Σημειώσεις

[1] Για τον Ντέιβιντ Ρικάρντο (1772-1823) – ο οποίος εμπνεύστηκε εν μέρει από τον Μάλθους σε αυτό το σημείο – η ύπαρξη προσόδωναπορρέει από ένα συνδυασμό διαφόρων παραγόντων:α) η γη είναι ένας μη παραγόμενος πόρος. Υπάρχει σε περιορισμένες ποσότητες και ιδιοποιείται κυρίως από τους ιδιοκτήτες που επιδιώκουν να αποσπάσουν το υψηλότερο εισόδημα από αυτήν- β) παίρνοντας το παράδειγμα του σιταριού, ο Ricardo τονίζει ότι η γη που χρησιμοποιείται είναι άνιση ως προς τη γονιμότητα και ότι μια δεδομένη ποσότητα εργασίας και κεφαλαίου οδηγεί επομένως σε άνισες συγκομιδές- γ) δεδομένης της τιμής του σιταριού, οι αγροτικοί καπιταλιστές μπορούν να εισέλθουν ή να εγκαταλείψουν αυτόν τον τομέα (ή τη γεωργία) και να επενδύσουν το κεφάλαιό τους αλλού. (Réd. A l‘Encontre)

[2] Ο Enrico Mattei (1906-1962) ήταν βιομήχανος και πολιτικός του πετρελαίου. Στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, του ανατέθηκε από τις αρχές να διαλύσει την Agip (Azienda generale italiana petroli), η οποία είχε ιδρυθεί το 1926. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο να αναδιαρθρώσει την εταιρεία αυτή με τη μορφή ενός εθνικού καταπιστεύματος: της ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), μιας οντότητας με οικονομική και πολιτική επιρροή στο ιταλικό κράτος. Η ENI υπέγραψε συμφωνίες με την ΕΣΣΔ και απέκτησε παραχωρήσεις πετρελαίου στη Μέση Ανατολή. Η ENI θεωρήθηκε ως μέσο στον αγώνα κατά των “Επτά Αδελφών”. Ο Enrico Mattei, ο αριστερός Χριστιανοδημοκράτης, πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1962, το οποίο δεν ήταν ατύχημα: η βόμβα στο αεροπλάνο δεν εξερράγη τυχαία. (Réd. A l’Encontre)

[3] Οι επτά αδελφές: Anglo-Iranian Oil Company (σήμερα BP), Gulf Oil (σήμερα Chevron), Royal Sutch Shell, Standard Oil Company of California (SOCAL, σήμερα Chevron), Standard Oil Company of New Jersey (Esso, στη συνέχεια Exxon και σήμερα μέρος της ExxonMobil), Standard Oil Company of New York (Socony, στη συνέχεια Mobil, στη συνέχεια ExxonMobil), Texaco (συγχωνεύθηκε με τη Chevron). Αυτό απεικονίζει τη διαδικασία συγκεντροποίησης και συγκέντρωσης του κεφαλαίου. Σήμερα, η γαλλική TotalEnergie είναι ένας από τους “supermajors”: ExxonMobil, Shell, BP, Chevron Texaco, Conoco Philipps και ENI. Το πρόσωπο αυτής της ολιγοπωλιακής δομής έχει αλλάξει από την ίδρυση του ΟΠΕΚ, με την προσθήκη εταιρειών όπως η Gazprom (Ρωσία), η Saudi Aramco (Σαουδική Αραβία), η National Iranian Oil Company, η Petrobras (Βραζιλία), η Petronas (Μαλαισία), η PVDSA (σε κακή κατάσταση: Βενεζουέλα), η China National Petroleum Corporation (σε επίθεση στην Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική). (Réd. A l‘Encontre)

[4] Σύμφωνα με την κυρίαρχη οικονομική θεωρία, ένα φυσικό μονοπώλιο δημιουργείται όταν η παραγωγή ενός συγκεκριμένου αγαθού από πολλές επιχειρήσεις είναι πιο δαπανηρή από την παραγωγή του αγαθού αυτού από μία μόνο επιχείρηση- λαμβάνονται επίσης υπόψη οι οικονομίες κλίμακας. (Réd. A l‘Encontre)

Βιβλιογραφία που παραθέτει ο M. Gari (οι παραπομπές σε γαλλικά ή αγγλικά έργα δίνονται σε παρένθεση στο κείμενο από τον μεταφραστή)

– Garí, M., García Breva, J., María-Tomé, B. and Morales, J. (2013) Qué hacemos para cambiar un modelo irracional por otra forma sostenible y democrática de cultura energética”. Akal, Μαδρίτη.- Kalecki, M. (1977) Ensayos escogidos sobre dinámica de la economía capitalista 1933-1970, Fondo de Cultura Económica.- Riechmann, J. (2018). ¿Derrotó el Smartphone al movimiento ecologista? Por una crítica del mesianismo tecnológico. Libros La Catarata, Μαδρίτη – Samary, C. (2019). “El mundo debe cambiar de base”. Vientosur.info, 5 diciembre 2019.- Sraffa, P. (1960). Producción de mercancías por medio de mercancías, Oikos-Tau, Βαρκελώνη.

redlines.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.