Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων

Από το Γραφείου του Αντιδημάρχου Σπυρ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι   η πληρωμή των  Προνοιακών επιδομάτων Διμήνου  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017  για τους δικαιούχους του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου,  αρχίζει από την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/03/2017.