«Η Κοινωνία Μπροστά»: Φάμπρικας συνέχεια

«Η Κοινωνία Μπροστά»: Φάμπρικας συνέχεια

  • |

Με σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στις 27/07/2017, ο Δήμος παραιτήθηκε από την άσκηση ανακοπής κατά διαταγών πληρωμών δύο (2) προμηθευτών εμφιαλωμένου νερού που αφορούσε το Αιτωλικό και παραλήφθηκαν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού. Οι λόγω διαταγές αφορούν συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ανεξόφλητα τιμολόγια συνολικής αξίας 30.000 ευρώ. Τα ερωτήματα επαναλαμβάνονται:

1.    Γιατί δεν εξοφλήθηκαν τα εν λόγω τιμολόγια καθότι υπάρχουν σχετικές πιστώσεις στο Δήμο;

2.    Που θα πάει τελικά αυτή η υπόθεση της φάμπρικας διαταγών πληρωμών κατά του Δήμου; θα μπει ένα φρένο ή θα το ρίξετε το καράβι στα βράχια;

3.    Μπορείτε να μας πείτε δημόσια πόσες διαταγές πληρωμών εκκρεμούν με την δική σας ανοχή και συμμετοχή;

 

«Η Κοινωνία Μπροστά»