Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου την Δευτέρα

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου την Δευτέρα

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

«1.       Έκφραση γνώμης σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Μαρίνα Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.ΚότσαλοςΑγαθ. – Πρόεδρος Δ.Σ.).

(Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Δ.Κ. Μεσολογγίου συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

2.         Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και του Ευρωπαϊκού Σωματείου ΝικολαοςRoute – LaViaNicolaiana® NicholasofMyraEuropeanRoute (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικ. –Δήμαρχος).

3.         Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση χειμερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Ι.Π Μεσολογγίου (εισηγητής κ.ΚαραπαπάςΓεώργ. –Αντιδήμαρχος).

(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα για το 1ο θέμα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας διαβούλευσης, για το 2ο θέμα λόγω αναγκαιότητας άμεσης έναρξης της συνεργασίας των δύο εταίρων & για το 3ο θέμα της Η.Δ. λόγω έναρξης των χειμερινών δρομολογίων την 15.9.2017).

Ο Πρόεδρος

Αγαθάγγελος Κότσαλος»