‘‘Εξέλιξη έργου ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης’’

‘‘Εξέλιξη έργου ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης’’

  • |

 

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα το βράδυ η προγραμματισμένη σύσκεψη, ύστερα από πρόσκληση της Ομοσπονδίας, με τον Δήμαρχο κ. Γκίζα και τον Αντιδήμαρχο κ. Χοχτούλα, με μοναδικό θέμα συζήτησης την εξέλιξη του έργου της ανάπλασης.

Μετά την πάροδο δύο ετών εκτέλεσης του έργου και συζήτηση τριών ωρών εκφράστηκε η άποψη του κ. Δημάρχου για το θέμα συνυπολογίζοντας τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του, καταλήγοντας στα παρακάτω συμπεράσματα:

1.      Ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε την άποψή του ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα συνέχισης του έργου όσον αφορά την αποχέτευση και κατά συνέπεια υπάρχουν δύο λύσεις ή προχωράει το έργο χωρίς την αποχέτευση κάνοντας μόνο την ύδρευση και τις υπέργειες εργασίας ή διακόπτεται το έργο και πηγαίνουμε σε νέες ολοκληρωμένες μελέτες και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από το σκανάρισμα του υπεδάφους.

2.      Το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας εδώ και τρία χρόνια για όχι στένεμα του οδοστρώματος της οδού Τζαβέλα ώστε να μπορεί να λειτουργεί αμφίδρομα όποτε χρειαστεί μπορεί να επιτευχθεί με τροποποίηση της μελέτης.

Κατόπιν των ανωτέρω το ΔΣ της Ομοσπονδίας εμμένει στις απόψεις του και καταθέτει προς κάθε ενδιαφερόμενο τις παρακάτω προτάσεις:

 

1.       Τροποποίηση της μελέτης και δημιουργία πλάτους του οδοστρώματος στην οδό Τζαβέλα χωρίς εσοχές και καλοπισμούς ώστε να υπάρχει δυνατότητα αμφίδρομης κίνησης οχημάτων αν ποτέ χρειαστεί.

2.      Άμεση συνέχιση του έργου σύμφωνα με την μελέτη και παράδοση σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

3.      Άνοιγμα της οδού Σοιδά και της Ναυμαχίας σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει στις παραλίες Ψανή και Γριμπόβου.

4.      Άμεση τοποθέτηση πινακίδων στάσης λεωφορείων μπροστά στην Μητρόπολη και γνωστοποίηση στην Ομοσπονδία λεωφορείων.

5.      Απομάκρυνση των πλαστικών κώνων από το λιμάνι.

6.      Άμεση απομάκρυνση των τσίγκων από την Μεσολογγίου.

7.      Άμεση αποκατάσταση της οδού Αγελάου.

8.      Άμεσο ξεκίνημα διαδικασίας για ανάπλαση της πλατείας λιμένος με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό γιατί κατά τη γνώμη μας δεν νοείται ανάπλαση της περιοχής χωρίς ένταξη σε αυτήν και της πλατείας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

 

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γραμματέας

Δαβανέλλος Θέμης                                  Μπακατσιάς Βασίλειος