η πρώτη συνεδρίαση της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ναυπάκτου, όπου και συγκροτήθηκε σε σώμα.

η πρώτη συνεδρίαση της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ναυπάκτου, όπου και συγκροτήθηκε σε σώμα.

  • |

Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ναυπάκτου, όπου και συγκροτήθηκε σε σώμα.
Παρόντα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν τα μέλη της Νομαρχιακής Αιτ/νιας Δήμητρα Κατσινούλα και Γεωργία Σαξάμη καθώς και το μέλος της ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Νίκος Χούτας

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξελέγησαν:

Συντονιστής Α’: Λαμπρινή Κυρίτση

Συντονιστής Β’: Παναγιώτης Μακαντάσης

Στη συνέχεια ορίσθηκαν οι υπεύθυνοι των τομέων δράσης, επικοινωνίας και οργανωτικού.

Συγκεκριμένα ορίσθηκαν

–       Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεώργιος Νικόπουλος

–       Υπεύθυνος Οργανωτικού: Παναγιώτης Τσιούνης

–       Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Λαμπρινή Κυρίτση

–       Τομέας Υγείας: Παναγιώτης Τσιούνης

–       Τομέας Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού: Γεωργία Παπαντωνίου

–       Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης: Παναγιώτης Μακαντάσης