Γνωριμία με τα οικοσυστήματα του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Γνωριμία με τα οικοσυστήματα του νομού Αιτωλοακαρνανίας

  • |

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου του 2016 στις 17:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. Απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Βασικός στόχος μας ήταν η επιμόρφωση και ενημέρωση σχετικά με τη σημαντικότητα των οικοσυστημάτων της περιοχής, απόκτηση γνώσεων και ανταλλαγής απόψεων για σημαντικά ζητήματα που αφορούν το σύστημα των προστατευόμενων περιοχών του νομού τις δυνατότητες και προοπτικές αειφορικής διαχείρισής τους. Την ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά περίπου 50 εκπαιδευτικοί του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Θέρμου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της ημερίδας όπως: Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες.

Η ημερίδα υλοποιήθηκε χωρίς καμιά δαπάνη για το δημόσιο.

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος