Ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής στις 29 Φεβρουαρίου 2016

Ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής στις 29 Φεβρουαρίου 2016

  • |

Η 1η ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2015».
Εισηγητής θα είναι ο Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου.