Εγκαίρως και φέτος οι ψεκασμοί του Δήμου Αγρινίου για τα κουνούπια

Εγκαίρως και φέτος οι ψεκασμοί του Δήμου Αγρινίου για τα κουνούπια

  • |

Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρό παράγοντα κινδύνου για την εξάπλωση ασθενειών  ενώ εξίσου δυσμενείς είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης μας.

Ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει,με συνέπεια, το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών στην περιοχή αρμοδιότητάς του, θεωρώντας το υψηλής προτεραιότητας θέμα.

Έχοντας εξασφαλίσει την εφαρμογή της, εξαιρετικής σημασίας για τον έλεγχο του πληθυσμού των κωνωποειδών, προνυμφοκτονίας ήδη από το περσινό πρόγραμμα, προχωρήσαμε  σε προληπτικούς ψεκασμούς  με κατάλληλα προνυμφοκτόνααπό 5/5/2017 έως 9/5/2017 στις αστικές  και  περιαστικές περιοχές  που  έχουν χαρτογραφηθεί ως εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών.

ΟΔήμος Αγρινίου είναι έτοιμος, με την κατακύρωση του νέου Διαγωνισμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών  για 2 συνεχή έτη, να συνεχίσει την εφαρμογή του προγράμματος για το επόμενο διάστημα.Έτσι  διασφαλίζονται οι έγκαιρες ανοιξιάτικες επεμβάσεις και τα επόμενα δύο έτη που είναι οι σημαντικότερες για την μείωση του πληθυσμού των εντόμων και την ελαχιστοποίηση της όχλησης.

Η φιλοσοφία της μεθόδου καταπολέμησης στηρίζεται στον συνεχή εντοπισμό και αξιολόγηση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών και τον περιορισμό  στους, εν δυνάμει, βιότοπους.

Η εφαρμογή του προγράμματος περιλαμβάνει:

·         Έλεγχο πιθανών εστιών ανάπτυξης προνυμφών με δειγματοληψίες.

·         Εγκατάσταση και παρακολούθηση παγίδων ακμαίων κουνουπιών.

·         Τοποθέτηση παγίδων ωοαπόθεσης για τον έλεγχο – καταπολέμηση του ασιατικού κουνουπιού Aedesalbopictus

·         Διενέργεια ψεκασμών εδάφους με προνυμφοκτόνα και εντομοκτόνα σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο.

Η ατομική συμβολή και κατανόηση, εκ μέρους των πολιτών,  της σημασίας της προφύλαξης από τα κουνούπια είναι σημαντικός παράγοντας στη διαχείριση του προβλήματος. Η βοήθεια όλων μας είναι απαραίτητη.

Πληροφορίες: Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Δήμος Αγρινίου, τηλ:26413-63452-56