Το “ταξίδι” της “Ταξιδεύουσας”

Το “ταξίδι” της “Ταξιδεύουσας”

  • |

Η “Ταξιδεύουσα” αποτελεί μία από τις λιγοστές ακόμα κυψέλες της κοινωνικής, αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας, η οποία αρχίζει σιγά – σιγά να αποκτά τους δικούς της υποστηρικτές στην πόλη του Αγρινίου.

Με τον όρο κοινωνική, συνεταιριστική και αλληλέγγυα οικονομία εννοούμε σήμερα τις δραστηριότητες των φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίες εκτείνονται σε όλο το φάσμα της παραγωγής, της συναλλαγής και της κατανάλωσης με απώτερο σκοπό την κάλυψη των συλλογικών και κοινωνικών αναγκών.
Η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οριζόντια οργάνωση, οι ανακλητότητα των ρόλων, οι εξισωτικές μορφές αμοιβής εργασίας είναι κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που ορίζουν αυτόν το νέο τρόπο της επιχειρηματικότητας.

Είναι μια εναλλακτική μορφή οικονομίας, στην οποία το κέρδος δεν αποτελεί τη μοναδική στόχευση. Υπηρετεί την ανάγκη των ανθρώπων για ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, τη διάθεση των προϊόντων τους με τρόπο συνεργατικό και αλληλέγγυο, τη μεταφορά της γνώσης και της εμπειρία των μελών μεταξύ τους, καθώς και τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας.

Αυτό είναι περιληπτικά, το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η “Ταξιδεύουσα” και μας καλεί, να συν-ταξιδέψουμε μαζί της.