Απάντηση Γραφείου Τύπου σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την οδό Α. Παναγόπουλου.

Απάντηση Γραφείου Τύπου σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την οδό Α. Παναγόπουλου.

Το έργο  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 466Γ – 469» προϋπολογισμού 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή και  ασφαλτόστρωση οδών που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Αγρινίου. Συγκεκριμένα για την οδό Α. Παναγόπουλου προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή της με κατασκευή πεζοδρομίων, οδόστρωμα με επένδυση από κυβόλιθους καθώς έχει χαρακτηριστεί ήπιας κυκλοφορίας και  ηλεκτροφωτισμός με φωτιστικά υψηλής τεχνολογίας ( LED).

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 12/ 12/ 17 και εντός των ημερών ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για να υπογραφεί η σύμβαση.

Ωστόσο, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του Ελεγκτικού  Συνεδρίου  ο Δήμος Αγρινίου έχει δρομολογήσει προσωρινή  παρέμβαση στο συγκεκριμένο δρόμο για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ