Γ ε ν ι κ ή  σ υ ν έ λ ε υσ η  μελών δημοτικής παράταξης  «αγρίνιο ανατροπή τώρα – πολίτες σε δράση»

Γ ε ν ι κ ή σ υ ν έ λ ε υσ η μελών δημοτικής παράταξης «αγρίνιο ανατροπή τώρα – πολίτες σε δράση»

Στις 27/06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο “ALEXANDER” Γενική Συνέλευση των μελών της Δημοτικής Παράταξης  «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» με

θέματα:

1.     Ενημέρωση για τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1»

2.     Ενημέρωση σχετικά με τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής

3.     Προτάσεις

Καλούνται τα μέλη να παρασταθούν

Αγρίνιο, 20/06/2018

Ο Επικεφαλής

Δημήτρης