Εμπλοκή με την αξιολόγηση Οκτωβρίου

Εμπλοκή με την αξιολόγηση Οκτωβρίου

Τον κίνδυνο εμπλοκής της πρώτης αξιολόγησης του νέου προγράμματος που πρέπει να κλείσει μέσα τον Οκτώβριο επισείουν οι δανειστές λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Η υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος είναι μάλλον απίθανη να επιτευχθεί εκτιμούν στελέχη των θεσμών, κάτι που θα οδηγήσει σε καθυστέρηση της εκταμίευσης της τελευταίας υποδόσης που εγκρίθηκε στα μέσα Αυγούστου, ύψους 3 δισ. ευρώ, ενώ θα μεταφέρει για αργότερα και τη συζήτηση για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Θέμα το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για το Ταμείο ώστε να συμμετάσχει στο νέο πρόγραμμα.

Η μη παροχή της δόσης θα έχει ως αποτέλεσμα να μην εξοφληθεί μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του, διατηρώντας τις συνθήκες ασφυξίας στην πραγματική οικονομία και παρατείνοντας την ύφεση. Επίσης, η χώρα θα αντιμετωπίσει εκ νέου προβλήματα στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών της προς το ΔΝΤ. Επιπλέον, δεν θα ξεκινήσει εγκαίρως η συζήτηση για τη νέα ρύθμιση του ελληνικού χρέους και θα τεθεί σε κίνδυνο το χρονοδιάγραμμα ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ