Μεγάλη η συμμετοχή σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση της Κομισιόν για το μέλλον της ΚΑΠ

Μεγάλη η συμμετοχή σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση της Κομισιόν για το μέλλον της ΚΑΠ

  • |

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τον «Εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)», που πραγματοποίησε η Κομισιόν. Μέσα σε διάστημα τριών μηνών υποβλήθηκαν περισσότερες από 300 χιλιάδες προτάσεις, αποδεικνύοντας ότι η ΚΑΠ είναι ένα θέμα που απασχολεί πραγματικά τους ευρωπαίους πολίτες. Εντύπωση πάντως προκάλεσε το γεγονός ότι το 93% των συμμετεχόντων που διατύπωσαν τη γνώμη τους για το μέλλον της ΚΑΠ δεν ασχολείται με τη γεωργία. Τις επόμενες εβδομάδες η Κομισιόν θα αναλύσει τις προτάσεις που έλαβε και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ανακοινωθούν σε συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2017 στις Βρυξέλλες.

Στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας του 2017, η Κομισιόν έχει δεσμευθεί να προωθήσει τις εργασίες και να πραγματοποιήσει μια ευρεία διαβούλευση για την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της ΚΑΠ, με στόχο να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της στην επίτευξη των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals). Το μέλλον της ΚΑΠ είναι ένα θέμα το οποίο έχει ήδη συζητηθεί αρκετά και η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει τη δημόσια διαβούλευση και την εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν τυχόν αλλαγές στην αγροτική πολιτική της Ε.Ε.

Η ευρεία διαδικασία διαβούλευσης δρομολογήθηκε με στόχο να ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των μη σχετιζόμενων με τη γεωργία παραγόντων. Στόχος της ήταν:

Να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τις επιδόσεις της τρέχουσας ΚΑΠ και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές της Ε.Ε.
Να συλλέξει και να αξιολογήσει ιδέες για το πώς μπορεί να προσαρμοστεί η ΚΑΠ σε αυτές τις προκλήσεις.
Να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις, ευρέως φάσματος, καθώς και τους προβληματισμούς σχετικά με τη γεωργία στην Ε.Ε., με ανοιχτό και διαφανή τρόπο.
Να διευρύνει τη συζήτηση για την ΚΑΠ με το ευρύτερο κοινό και να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη συζήτηση.

Η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε στις 2 Φεβρουαρίου 2017 και ολοκληρώθηκε στις 2 Μαΐου 2017. Ήταν ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και οργανισμούς και έγινε με τη βοήθεια ενός ερωτηματολόγιου που είχε μεταφραστεί και στις 23 επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι τρεις κύριες κατηγορίες του ερωτηματολόγιου ήταν οι εξής: 1) η γεωργία, οι αγροτικές περιοχές και η ΚΑΠ σήμερα, 2) στόχοι και διακυβέρνηση, 3) η γεωργία, οι αγροτικές περιοχές και η ΚΑΠ αύριο.

Το προφίλ των συμμετεχόντων
Το ενδιαφέρον για το μέλλον της ΚΑΠ αποδείχτηκε πολύ ισχυρό και οι συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση έφτασαν τους 322.912. Η Γερμανία είχε τις περισσότερες συμμετοχές (147.142), αντιπροσωπεύοντας περίπου το 46% του συνόλου, ενώ από την Ελλάδα υποβλήθηκαν 2.792 συμμετοχές. Η μεγάλη πλειοψηφία των προτάσεων (97%) υποβλήθηκε από μεμονωμένους ιδιώτες και μόλις το 3% έλαβε συμμετοχή με την επαγγελματική του ιδιότητα ή για λογαριασμό ενός οργανισμού. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν το 93% των συμμετεχόντων που διατύπωσαν τη γνώμη τους για το μέλλον της ΚΑΠ δεν ασχολείται με τη γεωργία και μόλις το 7% ασχολείται.

Τα επόμενα βήματα
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η Κομισιόν θα αναλύσει τις προτάσεις που έλαβε. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ανακοινωθούν σε συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2017, στο οποίο θα συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων. Μια περίληψη των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης θα δημοσιευθεί ηλεκτρονικά. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή, θα ενσωματωθούν στη διαδικασία της Εκτίμησης των Επιπτώσεων και θα ληφθεί υπόψη στην επικείμενη ανακοίνωση με τίτλο: Εκσυγχρονισμός και απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

agrotypos.g