Έλεγχοι ΕΦΕΤ: Στην φυτική παραγωγή μετά τη συσκευασία στο κρέας μετά τα σφαγεία

Έλεγχοι ΕΦΕΤ: Στην φυτική παραγωγή μετά τη συσκευασία στο κρέας μετά τα σφαγεία

Ενισχύεται ο ρόλος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στους ελέγχους τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης. «Ο ΕΦΕΤ, έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού και εποπτείας των επίσημων ελέγχων στους τομείς των τροφίμων και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης», ορίζει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Β΄1763) και φέρει την υπογραφή των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για το επόμενο βήμα μετά την ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής του πολυνομοσχεδίου μετά την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα ο ΕΦΕΤ στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης έχει αρμοδιότητα μετά την πρωτογενή παραγωγή και την συσκευασία.

Στον κλάδο κρέατος, αφήνει στην αρμοδιότητα των κτηνιάτρων του ΥπΑΑΤ μόνο τον τομέα των σφαγείων και αναλαμβάνει τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας κρέατος.

Υπενθυμίζουμε ότι η παλαιότερη ΚΥΑ (η οποία τώρα τροποποιείται) όριζε ότι το ΥπΑΑΤ οργανώνει τους επίσημους ελέγχους των ζωοτροφών και των τροφίμων στη φάση της πρώτης μεταποίησης πρωτογενών προϊόντων ζωικής προέλευσης (οι διαδικασίες σφαγής μέχρι τον τεμαχισμό, ο τεμαχισμός και η τυποποίηση του κρέατος, η αποστέωση, η ψύξη και κατάψυξη, η αφαίρεση του κελύφους δίθυρων μαλακίων και σαλιγκαριών, ο αποκεφαλισμός και εκσπλαχνισμός των αλιευμάτων, η ωοσκόπηση των αυγών, η πρόψυξη του γάλακτος και η παραλαβή του μελιού).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ο ΕΦΕΤ στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης θα είναι αρμόδιος για τις:
Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος.
Εγκαταστάσεις παραγωγής κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος και μηχανικά διαχωρισμένου κρέατος.
Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας.
Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών από μη μεταποιημένη ζωική πρώτη ύλη με δραστηριότητα μεταπώλησης.
Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών.
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων.
Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης και κολλαγόνου.
Κέντρα συλλογής γάλακτος.
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος.
Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.
Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτού από νωπό γάλα.
Κέντρα συλλογής, ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών.
Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών.
Εγκαταστάσεις συσκευασίας μελιού πέραν των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας. Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παρασκευής σαλιγκαριών/βατραχοπόδαρων.
Εγκαταστάσεις ανασυσκευασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης.
Ψυκτικές αποθήκες εναπόθεσης τροφίμων ζωικής προέλευσης.
Αγορές χονδρικής πώλησης.

Έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ είναι η 19η Ιουνίου 2017.