Έκτακτα μέτρα στήριξης στα ροδάκινα και σε άλλα φρούτα

Έκτακτα μέτρα στήριξης στα ροδάκινα και σε άλλα φρούτα

  • |

Προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ροδάκινων, νεκταρινιών, μήλων, αχλαδιών, δαμάσκηνων και εσπεριδοειδών προβλέπει η πολυαναμενόμενη απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τη Δευτέρα 17 Ιουλίου. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται τα συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων, αλλά και τα μέτρα για την υλοποίηση της δυνατότητας μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή. Οι επιλέξιμες ποσότητες για τα ροδάκινα και νεκταρίνια είναι 5.355 τόνοι και συμπληρωματικά επιπλέον 1.100 τόνοι.

Η κατανομή των ποσοτήτων της απόφασης ανάμεσα στις Οργανώσεις Παραγωγών και στους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, θα γίνει με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα», το οποίο παρακολουθεί η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται ότι η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται σε Οργανώσεις Παραγωγών και παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, ενώ για την εφαρμογή των προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης, τα προϊόντα αποσύρονται από την αγορά και διατίθενται αποκλειστικά για δωρεάν διανομή.

Επιλέξιμες Ποσότητες Προϊόντων
Οι ποσότητες των προϊόντων για τις οποίες διατίθεται η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης και αποτελούν αντικείμενο στήριξης των συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων περιλαμβάνουν για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής:
α. τις ποσότητες των προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής δηλαδή:

μήλα και αχλάδια: 680 τόνοι,
δαμάσκηνα: 4.165 τόνοι,
πορτοκάλια, κλημεντίνες, μανταρίνια και λεμόνια: 2.040 τόνοι και
ροδάκινα και νεκταρίνια: 5.355 τόνοι,
β. τις συμπληρωματικές ποσότητες του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής, οι
οποίες κατανέμονται με την παρούσα απόφαση ως εξής:

μήλα και αχλάδια: 200 τόνους,
πορτοκάλια, κλημεντίνες, μανταρίνια και λεμόνια: 700 τόνους,
ροδάκινα και νεκταρίνια: 1.100 τόνους.
Οι λεπτομέρειες των διαδικασιών για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τα δικαιολογητικά πληρωμής θα καθοριστούν με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

agrotypos.gr