Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός για την πρόσθετη στήριξη στους Ευρωπαίους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός για την πρόσθετη στήριξη στους Ευρωπαίους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών

Δημοσιεύθηκε το Σάββατο (9 Σεπτεμβρίου 2017), στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1533, με τον οποίο οι Ευρωπαίοι παραγωγοί ροδάκινων και νεκταρινιών θα λάβουν πρόσθετη ενίσχυση, επιπλέον εκείνης που ανακοινώθηκε ήδη από τον Ιούνιο, λόγω των δυσχερειών που υπήρξαν φέτος το καλοκαίρι στις αγορές. Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της κατ΄ εξουσιοδότηση πράξης, με επιστολές που ελήφθησαν από το ισπανικό Υπουργείο και την AREFLH, στις 3 και 4 Αυγούστου 2017, αντιστοίχως, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορήθηκαν σχετικά με σοβαρή διατάραξη της αγοράς για ροδάκινα και νεκταρίνια, λόγω του υψηλού επιπέδου παραγωγής και αποθεμάτων, που επηρεάζουν τις τιμές, ιδίως στην Ισπανία (Καταλωνία και Αραγονία), την Ιταλία (Αιμιλία – Ρωμανία) και την Ελλάδα.

Ποσό ύψους 12,8 εκατ. ευρώ θα συμπληρώσει, λοιπόν, τη βοήθεια που έχει ήδη χορηγηθεί από την ΕΕ κατά την έναρξη της θερινής περιόδου και που ανερχόταν στα 70 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα χρηματοδοτήσει την απόσυρση από την αγορά επιπλέον 35.020 τόνων ροδάκινων και νεκταρινιών. Η χρηματοδοτική αντιστάθμιση προς τους Έλληνες, τους Ιταλούς και τους Ισπανούς παραγωγούς, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να βρουν διεξόδους στις αγορές, θα ισχύσει αναδρομικά από τις 3 Αυγούστου.

Η επιπλέον επιλέξιμη ποσότητα προϊόντων όσον αφορά την Ελλάδα ανέρχεται σε 10.710 τόνους (οι επιπλέον ποσότητες για Ισπανία και Ιταλία είναι 19.550 και 4.760 τόνοι αντιστοίχως). Η συνολική ποσότητα ροδάκινων και νεκταρινιών για την Ελλάδα ανέρχεται, ως εκ τούτου, στους 16.065 τόνους.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη Γεωργία, κ. Φιλ Χόγκαν δήλωσε: «Εξυπακούεται ότι εξακολουθούμε να επιδεικνύουμε εξαιρετική προσοχή όσον αφορά την κατάσταση των ευρωπαίων παραγωγών οι οποίοι εργάζονται σε ασταθές περιβάλλον. Η κοινή γεωργική πολιτική διαθέτει πολλά μέσα για να τους στηρίξει στις δυσκολίες στιγμές και αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό των γεωργών».

Ο Κανονισμός επισημαίνει ότι «τα αποθέματα ροδάκινων και νεκταρινιών στην Ισπανία ανέρχονται σε 87.000 τόνους, ενώ το 50 % των ροδάκινων δεν είχε ακόμη συγκομισθεί στις αρχές Αυγούστου. Τα αποθέματα ροδάκινων και νεκταρινιών στην Ιταλία ανέρχονται σε 130.000 τόνους, ενώ το 30 % των προϊόντων δεν είχε ακόμη συγκομισθεί στις αρχές Αυγούστου». Δεν γίνεται καμιά αναφορά στα αποθέματα της Ελλάδας

agrotypos.gr