Πέμπτη το πακέτο πληρωμών συνδεδεμένων ενισχύσεων για ψυχανθή, σπαράγγια και καρπούς με κέλυφος, μαζί με το σιτάρι

Πέμπτη το πακέτο πληρωμών συνδεδεμένων ενισχύσεων για ψυχανθή, σπαράγγια και καρπούς με κέλυφος, μαζί με το σιτάρι

Την Πέμπτη (22/2) αναμένεται να γίνει η πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων για ψυχανθή, σπαράγγια και καρπούς με κέλυφος, καθώς και σκληρού σιταριού – για το οποίο το ύψος ενίσχυσης θα καθοριστεί την Τρίτη – αν δεν προκύψουν επιπλέον προβλήματα που θα καθυστερήσουν τις διαδικασίες. Επιπλέον, τον Μάρτιο θα γίνουν οι πληρωμές συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι, ενώ μέσα στον χρόνο θα δοθεί και η εξισωτική για το 2013-2014.

Όπως δήλωσαν στον ΑγροΤύπο στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, «αυτήν την περίοδο τρέχουν τα προγράμματα για τον καθορισμό και τις πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Το γεγονός αυτό δεν μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να καθορίσουμε επακριβώς πότε θα γίνουν οι πληρωμές για την εξισωτική 2013-2014, όπως ζήτησαν και ορισμένοι κτηνοτρόφοι όταν έγιναν δηλώσεις σχετικά με την εξισωτική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν μέσα στο χρόνο».

Μειώσεις στο ύψος συνδεδεμένων ενισχύσεων που θα δοθούν υπάρχουν σε όλα τα ψυχανθή και τους καρπούς με κέλυφος, αλλά όχι στα σπαράγγια, σε σχέση με το ύψος ενίσχυσης του 2017, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στην περίπτωση των οσπρίων. Οι μειώσεις οφείλονται στο γεγονός ότι οι επιλέξιμες εκτάσεις καλλιέργειας για το 2017 ξεπερνά τις εκτάσεις αναφοράς για κάθε προϊόν, γεγονός που οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης ανά μονάδα ποσού στήριξης. Αντίθετα στην περίπτωση των σπαραγγιών, η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 19.000 στρέμματα.

Δείτε αναλυτικά πως καθορίζονται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για κτηνοτροφικά ψυχανθή, σανοδοτικά ψυχανθή, όσπρια, σπαράγγια και καρπούς με κέλυφος.

.agrotypos.gr