Πώς θα γίνει ο έλεγχος των προϋπολογισμών ΟΤΑ & Νομικών Προσώπων

Πώς θα γίνει ο έλεγχος των προϋπολογισμών ΟΤΑ & Νομικών Προσώπων

  • |

Στην επισήμανση ορισμένων θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον έλεγχο των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, ή αποτέλεσαν αντικείμενο ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στο υπουργείο Εσωτερικών από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ, προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του, στοχεύοντας στην υποβοήθηση των αρμόδιων υπηρεσιών, κατά τον έλεγχο νομιμότητας που πρόκειται να διενεργηθεί επί των προϋπολογισμών.

Πέρα από γενικές οδηγίες, η εγκύκλιος παραθέτει οδηγίες για την εγγραφή:

επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό
έσοδα από δάνεια
επιχορηγήσεις και δαπάνες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών και
διάφορες άλλες ομάδες εσόδων
Υπενθυμίζεται ότι οι πόροι των Δήμων προβλέπονται μειωμένοι στον προϋπολογισμό του 2017. Αντιθέτως αυξημένοι θα είναι αυτοί των περιφερειών.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί πόροι που θα μεταβιβαστούν στους ΟΤΑ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, για τους δήμους, το 2016, ανέρχονται στα 2.567 εκατ. ευρώ ενώ, για το 2017, προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 2.347 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 220 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, για τις περιφέρειες, το 2016 το ύψος των συνολικών μεταβιβάσεων εκτιμάται σε 646 εκατ. ευρώ και για το 2017 προβλέπεται να ανέλθουν στα 671 εκατ. ευρώ.

Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ ΕΔΩ

aftodioikisi.gr