Αντιδραστική η αξιολόγηση! Ανακοίνωση του δικτύου εργαζομένων στους ΟΤΑ

Αντιδραστική η αξιολόγηση! Ανακοίνωση του δικτύου εργαζομένων στους ΟΤΑ

  • |

Η αξιολόγηση γίνεται για να περάσουν αντιδραστικές ανατροπές στη δημόσια διοίκηση και η αντεργατική πολιτική!
Η αξιολόγηση:

 

·       Φέρνει ιδιωτικοποιήσεις, κλείσιμο υπηρεσιών και στο  …βάθος απολύσεις.

 

·       Δημιουργεί φόβο και υποταγή στις εντολές της εξουσίας.

 

·       Εισάγει τη διχόνοια, την κατηγοριοποίηση και τον ανταγωνισμό στους εργαζόμενους.

 

Απέχουμε από όλες τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

 

Κανένας εργαζόμενος να μην συμπληρώσει ηλεκτρονικά το έντυπο της αξιολόγησης.

 

Κανένας προϊστάμενος, διευθυντής να μην αξιολογήσει κανέναν εργαζόμενο.

 

Χρειαζόμαστε σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες, που να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών, με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων.

 

Όχι στους δήμους επιχειρήσεις με τους δημότες πελάτες!

 

Για να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες των Δήμων χρειάζονται:

 

·       Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

 

·       Μαζικές προσλήψεις μονίμου προσωπικού.

 

·       Συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων.

 

·       Κατάργηση των νόμων που επιτρέπουν την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών.

 

·       Εκσυγχρονισμό και επάρκεια των μέσων και των  μηχανημάτων εργασίας.

 

·       Κοινωνικό έλεγχο των υπηρεσιών και αποτίμηση της προσφοράς των εργαζομένων.

 

Με αγωνιστική ενότητα, αλληλεγγύη να μην υπακούσουμε και αυτή την φορά στις επιδιώξεις της εξουσίας,  να μην συμπληρώσουμε ηλεκτρονικά το έντυπο της αντιδραστική τους  αξιολόγησης.  Με τον αγώνα μας να συμβάλουμε στην ανατροπή της βάρβαρης αντεργατικής πολιτικής που προωθούν  το κεφάλαιο, η Ε. Ένωση, τα κόμματα  των μνημονίων και η συγκυβέρνηση.

 

 

 

Συμμετέχουμε στην  προκηρυγμένη απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ,  εάν μας ζητηθεί να συμπληρώσουμε ηλεκτρονικά το έντυπο της αντιδραστικής αξιολόγησης καταθέτουμε  το

 

Υπόδειγμα : «Δήλωσης Συμμετοχής στην αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης»:

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………….., που υπηρετώ ως……….., στην Δ/νση ………..………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα (ΠΟΕ ΟΤΑ) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να συμμετέχω στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.

 

Ημερομηνία… Ο/Η,  δηλ…»

 

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην  προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και  δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

kommon.gr/