«Κλεισθένης» με απλή αναλογική

«Κλεισθένης» με απλή αναλογική

Πρόσω ολοταχώς για απλή αναλογική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Χωρίς «εκπτώσεις» και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών -σε σύγκριση με το αρχικά δημοσιευμένο- είναι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών «Κλεισθένης 1».

Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στις κοινοβουλευτικές επιτροπές σήμερα -ή αύριο το αργότερο- και προγραμματίζεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 12 Ιουλίου, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία την επόμενη ημέρα. Δεν υιοθετήθηκαν προτάσεις για θέσπιση «πλαφόν» για την είσοδο των παρατάξεων στα δημοτικά ή περιφερειακά συμβούλια, ενδεχόμενο που θα αλλοίωνε την αναλογικότητα του νέου εκλογικού συστήματος.

Στέργιος Ζιαμπάκας

Οι έδρες, επομένως, των αυτοδιοικητικών συμβουλίων θα κατανέμονται αναλογικά με βάση τις ψήφους που συγκεντρώνει κάθε συνδυασμός στον πρώτο γύρο. Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία (50%+1), τη δεύτερη Κυριακή θα αναμετρώνται οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι επικεφαλής συνδυασμών, για το ποιος θα αναλάβει καθήκοντα δημάρχου.

Αν και πιο συνεπής στην απλή αναλογική θεωρείται η εκλογική διαδικασία με έναν γύρο, η πρόβλεψη για δεύτερο γύρο επελέγη, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, για δύο λόγους. Συνοπτικά: αφ’ ενός λόγω της ιδιαίτερης θέσης που κατέχουν στις τοπικές κοινωνίες ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης ως οι πολιτικοί εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και αφ’ ετέρου προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα παραταξιακής ή προσωπικής συναλλαγής, που καταλήγουν στην ανάδειξη προσώπων που δεν έχουν τη νομιμοποίηση του εκλογικού σώματος.

Στο τελικό προς κατάθεση κείμενο του «Κλεισθένη» διατηρούνται, επίσης, οι προβλέψεις για:

● Διεξαγωγή των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών στις 13/10/2019.

● Παράταση των τρεχουσών θητειών έως τις 31/12/2019.

● Ανάληψη καθηκόντων των νέων τοπικών διοικήσεων από 1/1/2020.

● Μείωση των θητειών των τοπικών αρχών στα τέσσερα χρόνια, από πέντε που προέβλεπε ο «Καλλικράτης».

Τι αλλάζει
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που είχε το υπουργείο Εσωτερικών και ο αρμόδιος υπουργός, Π. Σκουρλέτης, με τα συλλογικά αυτοδιοικητικά όργανα, το τελικώς προωθούμενο κείμενο του «Κλεισθένη» έχει υποστεί αλλαγές σε ορισμένα σημεία, συγκριτικά με το κείμενο που αναρτήθηκε στο opengov.gr, με βασικότερες τις εξής:

● Οι υποψήφιοι σύμβουλοι ανά συνδυασμό θα είναι τουλάχιστον ίσοι με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως 30% (αρχικά προβλεπόταν 10%).

● Αφαιρέθηκε η πρόβλεψη που έδινε τη δυνατότητα σε ανεξαρτητοποιημένους συμβούλους να μπορούν να σχηματίσουν νέα παράταξη. Μια αλλαγή που μειώνει τη δυνατότητα ανάπτυξης «προσωπικής ατζέντας» σε βάρος της πολιτικής αντιπαράθεσης σε επίπεδο συνδυασμών.

● Στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πέρα από τον δήμαρχο, προβλέπεται η συμμετοχή και δύο αντιδημάρχων (αντί ενός) ως μελών. Η αύξηση έχει στόχο «να ενισχυθεί, προς όφελος της καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του οργάνου, η σύνδεση ανάμεσα στο κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο του δήμου, το δημοτικό συμβούλιο, και τα εκτελεστικά όργανα του δήμου που είναι επιφορτισμένα με την καθημερινή διοίκηση των υποθέσεων και των υπηρεσιών του», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση.

●Δεν εντάσσονται οι υπηρεσίες πρασίνου στις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες.

● Καθιερώνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο για μικρές κοινότητες έως 300 κατοίκων (500 κάτοικοι ήταν η αρχική πρόβλεψη). Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπενθυμίζεται, οι ψηφοφόροι θα κληθούν να ψηφίσουν και σε μια τρίτη κάλπη (πέρα από αυτή των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών) για συμβούλιο κοινότητας.

Για τις περιφερειακές εκλογές:

● Αφαιρέθηκε η δυνατότητα «ενδοεπικοινωνίας» ανάμεσα στις περιφερειακές ενότητες, δηλαδή να βάζουν οι πολίτες σταυρό και σε υποψηφίους άλλης περιφερειακής ενότητας.

● Εάν περισσότερες από μία παρατάξεις συγκροτήσουν πλειοψηφία, για την ανάληψη καθηκόντων αντιπεριφερειάρχη από πλευράς υποψηφίων που προέρχονται από την/τις μειοψηφική/μειοψηφικές παράταξη/παρατάξεις οι ανακοινώσεις θα πρέπει να γίνονται σε επίπεδο παρατάξεων (όχι μόνο προσώπων).

Τέλος, προστέθηκε πρόβλεψη για σύσταση μικτών Διυπουργικών Επιτροπών Ανακαθορισμού Αρμοδιοτήτων και Διαδικασιών (ΔΕΑΝΑΔ), με αντικείμενο την καταγραφή των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών των κρατικών υπηρεσιών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και της Αυτοδιοίκησης, ανά πεδίο δημόσιας πολιτικής κάθε υπουργείου.

.efsyn.gr