Συνταξιούχοι. Πληρωμή αναδρομικών και προσωπικής διαφοράς

Συνταξιούχοι. Πληρωμή αναδρομικών και προσωπικής διαφοράς

  • |

Μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου 2023 θα γίνουν οι πληρωμές στους συνταξιούχους των αναδρομικών των επικουρικών συντάξεων (έως 6.000 ευρώ) και του επιδόματος προσωπικής διαφοράς (έως 300 ευρώ)

 

Συγκεκριμένα:

 

Αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων

Έως τις 15 Μαρτίου 2023 θα καταβληθούν αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων (έως 6.000 ευρώ) και προκαταβολή τμήμα της επικουρικής

 

Με διατάξεις του νόμου 5018/2023 χορηγείται αναδρομικά προκαταβολή στους ασφαλισμένους με εκκρεμή αίτηση για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου και καθορίζεται το ύψος του ποσού αυτής για κάθε περίπτωση

Η προκαταβολή καταβάλλεται στους δικαιούχους έως τη 15.3.2023 και το ύψος της ανέρχεται στο γινόμενο του αριθμού των μηνών που μεσολαβούν μεταξύ της υποβολής της αίτησης για χορήγηση επικουρικής σύνταξης και της 31.1.2023, πολλαπλασιαζόμενου με:

α) εκατό (100,00) ευρώ για αιτούντες τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος,

β) πενήντα (50,00) ευρώ για αιτούντες τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, καθώς και για τον επιζώντα σύζυγο αιτούντα τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου,

γ) είκοσι πέντε (25,00) ευρώ για τα δικαιοδόχα τέκνα, αιτούντα τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, εάν τέτοια υπάρχουν, ισομερώς επιμεριζόμενο σε αυτά.

 

Επίδομα προσωπικής διαφοράς

Μεταξύ 20 και 31 Μαρτίου 2023 θα γίνει η πληρωμή του επιδόματος προσωπικής διαφοράς (έως 300 ευρώ)

 

 

Το ποσό της ενίσχυσης «προσωπικής διαφοράς» κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ και χορηγείται με τρία κριτήρια:

– Τη μερική ή και καθόλου αύξηση της προσωπικής διαφοράς
– Το ύψος της σύνταξης
– Άλλες παροχές που έλαβαν οι συνταξιούχοι το προηγούμενο διάστημα.

και επιμερίζονται σε 5 κατηγορίες.

– Στις πρώτες τέσσερις επιμερίζονται συνταξιούχοι που δεν έλαβαν καθόλου την αύξηση του 7,75%

– Στην πέμπτη όσοι είδαν αυξήσεις λιγότερες από το 7,75%

560.000 συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ θα πάρουν 300 ευρώ

394.000 συνταξιούχοι και θα λάβουν 250 ευρώ

158.000 συνταξιούχοι θα πάρουν ενίσχυση 200 ευρώ

.odigostoupoliti.eu

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος