Οικολογία – Αλληλεγγύη:  Διαβλητή η αξιολόγηση του Γεν. Διευθυντή  της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης

Οικολογία – Αλληλεγγύη: Διαβλητή η αξιολόγηση του Γεν. Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης

  • |

Με φωτογραφικές διατάξεις και μεθοδεύσεις παρακάμπτει τον δημόσιο διαγωνισμό η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης για την επιλογή του γενικού διευθυντή στην TV 100 και τα ραδιόφωνα που ελέγχει.

Ο εκλεκτός της διοίκησης Ζέρβα έχει υπηρετήσει επί 12,5 χρόνια ως γραφείο Τύπου το σύστημα Ψωμιάδη στη Νομαρχία και την Περιφέρεια και ακολούθησε τον σημερινό ΓΓ του Δήμου Θεσσαλονίκης Ευθ. Φωτόπουλο στον Δήμο Δέλτα. Από τα τέλη Νοεμβρίου έχει ήδη εγκατασταθεί και ασκεί καθήκοντα οιονεί γενικού διευθυντή στη Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης (ΔΕΠΘΕ) και μεθοδεύεται αυτό να επιβεβαιωθεί από το ΔΣ της και το Δημοτικό Συμβούλιο. Για την κάλυψη της τοποθέτησής του ορίστηκε στις 5.12.2019 ως συντονιστής μιας εθελοντικής (!) «ομάδας έργου» για την αναδιάρθρωση των Δημοτικών ΜΜΕ, με καθημερινή παρουσία και εγκατάσταση στο γραφείο του προέδρου της ΔΕΠΘΕ.

Σύντομα η διοίκηση Ζέρβα παρουσίασε και τα φωτογραφικά κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή του:

 

-Επειδή δεν έχει κανενός είδους εμπειρία στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και δεν είναι μέλος της ΕΣΗΕΜΘ, έβαλαν στη προφορική «συνέντευξη» 40 μόρια από τα 120, ώστε να υπάρχει μεγάλο πεδίο αυθαίρετης κρίσης.

-Όρισαν μια τριμελή επιτροπή αξιολόγησης με τα δύο μέλη να έχουν επιλεγεί από το γραφείο του δημάρχου, που εξέτασε τους δύο τελικά υποψηφίους με σαφή μεροληπτικά κριτήρια.

-Τα δύο από τα τρία μέλη της επιτροπής αξιολόγησης είχαν διοριστεί από τις 5.12.2019 και ως μέλη της «ομάδας έργου», της οποίας συντονιστής είναι ακόμη ο υπό κρίση γενικός διευθυντής. Δηλαδή «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»…

-Ήταν τέτοια η διάθεση της επιτροπής για στήριξη του εκλεκτού της διοίκησης, που στο αρχικό έγγραφο που στάλθηκε στα μέλη του ΔΣ, η προϋπηρεσία του υπολογίστηκε με 29,5 μόρια, σε ένα κριτήριο με ανώτατη βαθμολογία το 20, γι’ αυτό στη συνέχεια έγινε «ορθή επανάληψη», με υπολογισμό 19,5 μόρια.

-Στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΔΕΠΘΕ (άρθρο 5) προβλέπεται ότι ο Γενικός Διευθυντής της θα πρέπει «να διαθέτει εμπειρία σε θέση ευθύνης άλλου ΜΜΕ του εσωτερικού ή του εξωτερικού», εμποδίζοντας έτσι την εξέλιξη στελεχών που έχουν ακόμη και πολύχρονη εμπειρία και εκπαίδευση.

-Ενώ στον Κανονισμό Υπηρεσιών δίνεται κύριο βάρος στη δημοσιογραφική εμπειρία του Γενικού Διευθυντή, αυτό υποβαθμίζεται από την προκήρυξη και μπαίνει αυθαίρετα το κριτήριο της «προϋπηρεσίας σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης, κατά προτίμηση ΟΤΑ», που ταιριάζει κουτί στον εκλεκτό του συστήματος Ψωμιάδη «επί συνολικά 12 έτη και έξι μήνες».

-Ενώ απαιτήθηκε διδακτορικό για τη θέση του διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και μεταπτυχιακό για τη θέση του διευθυντή Οικονομικών, για τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΠΘΕ απαιτείται μόνον πτυχίο ΑΕΙ. Και το οποίο τελικά δεν έχει σχέση ούτε με τη δημοσιογραφία ούτε καν με τη διοίκηση επιχειρήσεων αλλά είναι ένα απλό πτυχίο νομικής.

«Αποδεικνύεται δυστυχώς για μια ακόμη φορά ότι η σημερινή διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν υπηρετεί την αξιοκρατία και τη διαφάνεια», δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος της «Οικολογίας-Αλληλεγγύης», Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Το όραμα να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη ένα αξιόπιστο ραδιοτηλεοπτικό μέσο, που να αξιοποιεί τις καλύτερες παραδόσεις της διεθνούς δημοσιογραφικής πρακτικής και να μην αναπαράγει τις σκοπιμότητες του βαθέως κράτους της πόλης και της περιφέρειας, παραμένει μακρινό».

Αυτοδιοικητική Κίνηση «Οικολογία-Αλληλεγγύη»