Διολισθαίνει η ελληνική οικονομία μέσα στην Ε.Ε.

Διολισθαίνει η ελληνική οικονομία μέσα στην Ε.Ε.

  • |

 

Ενώ πλησιάζει η ημέρα των ευρωεκλογών ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο πρωθυπουργός, αντί να επικεντρώνουν τις ομιλίες τους στα προβλήματα της χώρας μέσα στην Ε.Ε., αλληλοκατηγορούνται μέσα στη Βουλή χρησιμοποιώντας πρωτοφανείς εκφράσεις και αδιαφορούν για τις επιπτώσεις που έχει αυτή η συμπεριφορά στη λειτουργία της Δημοκρατίας.

Μανόλης Γ. Δρεττάκης*

Ενα από τα προβλήματα αυτά είναι η θέση στην οποία βρέθηκε το 2014 η οικονομία μας μέσα στην Ε.Ε., μετά την πενταετία των δύο Μνημονίων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. και το 2018 μετά την τετραετία του τρίτου Μνημονίου της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ.

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε αυτό ακριβώς το πρόβλημα επικεντρώνοντας την εξέταση:

(α) στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 2010, στο οποίο ενσωματώνονται η αύξηση ή μείωση του συνολικού ΑΕΠ και του πληθυσμού, και
(β) στα ποσοστά ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας (δηλαδή το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι άνεργοι για 12 και πάνω μήνες στο σύνολο των ανέργων), συγκρίνοντας τη χώρα μας –λόγω της έλλειψης χώρου– μόνο με την Πορτογαλία και την Ε.Ε. ως σύνολο και αναφέροντας τη θέση τους ανάμεσα στα 28 κράτη τα έτη 2009, 2014 και 2018. Η σύγκριση με την Πορτογαλία γίνεται διότι και σ’ αυτήν επιβλήθηκαν μνημόνια και έχει πληθυσμό ανάλογο με εκείνον της χώρας, ο οποίος, και στις δύο χώρες, μειώθηκε στο διάστημα 2011-2018.
Στο πρώτο μέρος του πίνακα δίνονται τα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 2010 της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ε.Ε.28 ως συνόλου τα έτη 2009, 2014 και 2018, στο δεύτερο μέρος τα ποσοστά ανεργίας και στο τρίτο τα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας.

Από τον πίνακα φαίνεται ότι:

• Το κατά κεφαλήv ΑΕΠ σε ευρώ σε σταθερές τιμές το 2014 σε σχέση με το 2009 μειώθηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Πορτογαλία. Η μείωση, όμως, στη χώρα μας ήταν πενταπλάσια εκείνης της Πορτογαλίας. Το 2018 αυξήθηκε και στις δύο χώρες, αλλά η αύξησή του στη χώρα μας ήταν το ένα τρίτο εκείνης της Πορτογαλίας. Στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές η χώρα μας το 2009 ανάμεσα στα 28 κράτη κατείχε τη 15η θέση, το 2014 «κατέβηκε» στη 17η και το 2018 στη 18η, ενώ η Πορτογαλία από τη 17η το 2009 «κατέβηκε» στη 18η το 2014 και επανήλθε στη 17η το 2018. Της χώρας μας το 2009 ήταν κατά 14% χαμηλότερο από εκείνο της Ε.Ε.28 ως συνόλου, το 2014 κατά 35,2% και το 2018 κατά 37,2%.

• Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε και στις δύο χώρες το 2014 σε σχέση με το 2009, αλλά η αύξησή του στη χώρα μας ήταν πενταπλάσια εκείνης της Πορτογαλίας. Το 2018 μειώθηκε και στις δύο χώρες και η μείωσή του στη χώρα μας ήταν ίση με εκείνη της Πορτογαλίας. Στο ποσοστό αυτό η χώρα μας το 2009 κατείχε την 9η θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και το 2014 εκτινάχτηκε στην 1η στην οποία παρέμεινε το 2018, ενώ η Πορτογαλία το 2009 κατείχε την 7η θέση, το 2014 «ανέβηκε» στην 5η και το 2018 «κατέβηκε» στην 9η. Το ποσοστό της χώρας το 2009 ήταν κατά 1,1 φορά υψηλότερο από εκείνο της Ε.Ε., το 2014 κατά 2,6 και το 2018 κατά 2,8 φορές.

• Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας αυξήθηκε και στις δύο χώρες το 2014 σε σχέση με το 2009, αλλά η αύξησή του στη χώρα μας ήταν διπλάσια εκείνης της Πορτογαλίας. Το 2018 μειώθηκε και στις δύο χώρες, αλλά η μείωσή της στη χώρα μας ήταν το ένα πέμπτο εκείνης της Πορτογαλίας. Στο ποσοστό αυτό η χώρα μας κατείχε το 2009 τη 10η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη, το 2014 εκτοξεύτηκε στην 1η στην οποία παρέμεινε το 2018, ενώ η Πορτογαλία το 2009 κατείχε την 6η θέση, το 2014 «ανέβηκε» στην 5η και το 2018 «κατέβηκε» στην 7η. Το ποσοστό της χώρας μας το 2009 ήταν κατά 1,2 φορά υψηλότερο από εκείνο της Ε.Ε., το 2014 κατά 1,5 και το 2018 κατά 1,6 φορά.

Η διολίσθηση αυτή της ελληνικής οικονομίας μέσα στην Ε.Ε. οφείλεται στο ότι άλλα κράτη προχωρούν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτό όμως, δυστυχώς, δεν απασχολεί τους δύο «μονομάχους».

* πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ