Μύθος και πραγματικότητα για τις κινέζικες επενδύσεις στην Ελλάδα

Μύθος και πραγματικότητα για τις κινέζικες επενδύσεις στην Ελλάδα

  • |

Παρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην κοινωνία μας, η υπερβολή εξακολουθεί να διέπει τη συμπεριφορά των Ελλήνων. Σε αυτό έχουν συμβάλλει, σε μέγιστο ποσοστό, τα ΜΜΕ δεδομένου ότι η μέγιστη πλειοψηφία εξ αυτών συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με κέντρα πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Η τελευταία υπερβολή αφορά στις κινέζικες επενδύσεις στην ελληνική  οικονομία.

Μελάς Κώστας

Την τελευταία πενταετία της μνημονιακής περιόδου οι κινέζικες επενδύσεις στην Ελλάδα εμφανίστηκαν σαν γιατρικό. Άρθρα γράφονται για επενδύσεις σε πολλαπλούς τομείς και για εμπορικές συμφωνίες που θα βοηθήσουν τις ελληνικές εξαγωγές, Αναφέρονται στοιχεία που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο νέος σωτήρας είναι οι κινέζικες επενδύσεις. Μέχρι σήμερα πάντως από πουθενά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Πόσες είναι τελικά οι προερχόμενες από την Κίνα Άμεσες Ξένες Επενδύσεις; Σύμφωνα με τα στοιχεία της Enterprise Greece (Δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Στεργιούλη) από το 2010 έως και το 2017 έχουν από την Κίνα εισρεύσει στη χώρα μας συνολικά καθαρές άμεσες επενδύσεις ύψους 677 εκατ. ευρώ. Τα επόμενα έτη είχαμε τα εξής:

Πρώτον, πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ στην κινεζική εταιρεία State Grid με τίμημα 320 εκατ. ευρώ. Δεύτερον, η κινεζική επιχείρηση Profex Inc. και η Morgan Stanley επένδυσαν 48,5 εκατ. ευρώ στην Κορρές. Τρίτον, έμμεση κινεζική συμμετοχή μέσω της γαλλοκινεζικής εταιρείας Terminal Link SAS στον Οργανισμό Λιμανιού Θεσσαλονίκης. Τέταρτον, έχουν δοθεί 3464 άδειες «χρυσής βίζας» σε Κινέζους, συνολικά ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, το συνολικό  απόθεμα  των  κινέζικων άμεσων ξένων επενδύσεων την περίοδο 2010-2019, ανέρχεται σε 1,15 δισ. ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα που διακινούνται καθημερινά στα ΜΜΕ θα γίνουν στο μέλλον.

Που εστιάζουν οι κινεζικές επενδύσεις

Οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα εστιάζονται σε τομείς ιδιαίτερα νευραλγικούς, όπως οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, οι επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το απόθεμα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων κινεζικής προέλευσης στη χώρα μας (συμπεριλαμβανομένων Χονγκ Κονγκ και Μακάο), κατά την περίοδο 2002-2018, ήταν 1,2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, η συνολική αξία των ελληνικών επενδύσεων στην κινεζική επικράτεια (ηπειρωτική Κίνα και Χονγκ Κονγκ) κατά την ίδια περίοδο ήταν 1,8 δισ. ευρώ.

Όλες σχεδόν οι ελληνικές επενδύσεις (99,6%) υλοποιήθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο αποτελεί οικονομικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής και Νοτιο-Ανατολικής Ασίας. Εκτός όμως των χρηματοοικονομικών εξελίξεων υπάρχουν και οι εμπορικές συναλλαγές. Την τελευταία εξαετία (2013-2018), η εξέλιξη των εμπορικών σχέσεων (αγαθών) παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα.

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ

Κάθε χρόνο, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας μας, παρά την σχετική αύξηση των εξαγωγών μας, μεγαλώνει. Η αύξηση που παρουσιάζουν το 2018 οι ελληνικές εξαγωγές οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση των προϊόντων πετρελαίου. Το 2018, η αξία των συναφών εξαγωγών σχεδόν τετραπλασιάστηκε σε σχέση με το 2017 (443,9 εκατ. ευρώ, έναντι 114,3 εκατ. ευρώ), καλύπτοντας το 50% περίπου του συνόλου των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Κίνα.

Υψηλό έλλειμμα των εμπορικών συναλλαγών

Οι πρόσφατες υπογραφείσες συμφωνίες εξαγωγής στην Κίνα κρόκου Κοζάνης και ακτινιδίων  (οι μόνες που φαίνεται να έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο) είναι αναμφίβολα πολύ σημαντικές για τους παραγωγούς. Δεν υπάρχει κανείς, όμως, που να πιστεύει ότι με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί το έλλειμμα των εμπορικών μας συναλλαγών με την Κίνα.

Το 2017, ο αριθμός των αφίξεων Κινέζων τουριστών στα αεροδρόμια της χώρα μας ανήλθε σε 106.264, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 32%, σε σχέση με το 2016. Η ανοδική πορεία των αφίξεων Κινέζων τουριστών συνεχίστηκε και το 2018, οπότε και κατεγράφησαν 134.570 αφίξεις (αύξηση 27%).

Αυτοί που έχουν πολύ σημαντικές συναλλαγές με την Κίνα είναι οι Έλληνες εφοπλιστές. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία την τελευταία 15ετία έχουν κατασκευάσει στα κινέζικα ναυπηγεία περίπου 1000 πλοία με δανεισμό από τις κινέζικες τράπεζες ύψους περίπου 15 δισ. δολαρίων, δηλαδή περίπου το 21% του συνολικού δανεισμού για ναυτιλιακά δάνεια που έχουν εκχωρήσει οι κινέζικες τράπεζες. Παράλληλα το 60% των εισαγωγών που πραγματοποιεί η Κίνα γίνεται από πλοία που ανήκουν σε Έλληνες εφοπλιστές.

slpress.gr