Πως εξοντώνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι και αγρότες

Πως εξοντώνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι και αγρότες

  • |

Του ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ

Η κυβέρνηση με την πρόταση της για το Ασφαλιστικό δεν «σφάζει» κυριολεκτικά μόνο όλες τις συντάξεις. Η κυβέρνηση με την πρότασή της εξοντώνει και αφανίζει, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες. 1)Συγκεκριμένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες ,οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι, εάν ψηφιστούν οι προτάσεις της κυβέρνησης, θα επιβαρύνονται με εισφορές επί του φορολογητέου εισοδήματος τους 20% για κύρια σύνταξη, 6,95% για τον κλάδο υγείας και 7,5% για την επικουρική ασφάλιση. Συνολικά το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς καθορίζεται στο 38,4% επί του φορολογητέου εισοδήματος (περιλαμβάνονται οι καλύψεις για σύνταξη, ιατρική-νοσοκομειακή περίθαλψη και φάρμακα, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ). Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες με πολύ μικρό ή και μηδενικό εισόδημα καλούνται υποχρεωτικά να πληρώσουν κατ’ ελάχιστον 2.824,17€ εισφορές το χρόνο, για σύνταξη, περίθαλψη, εφάπαξ, επικουρική ασφάλιση και ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα οι ελάχιστες ετήσιες υποχρεωτικές εισφορές για όλους τους νυν ασφαλισμένους σε ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ θα είναι (εισφορά σύνταξης 586,08€*12*20% = 1.406,59€, εισφορά περίθαλψης 586,08€*12*6,95% = 488,79€, εισφορά εφάπαξ 586,08€*12*4% = 281,31€, εισφορά επικουρικής 586,08€*12*7,5% = 527,47€, εισφορά ΟΑΕΔ 10€*12=120€) Σύνολο 1.406,59€ + 488,79€ + 281,31€ + 527,47€ + 120€ = 2.824,17€) Είναι αυτονόητο ότι οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για αυτοαπασχολούμενους και ελευθέρους επαγγελματίες, , καθιστούν αδύνατη την παραμονή στο επάγγελμα για χιλιάδες νομικούς, υγειονομικούς, μηχανικούς και εμπόρους. Η Κυβέρνηση συνεπώς οδηγεί την συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο να μην μπορούν να ασκήσουν το σχετικό με τις πανεπιστημιακές σπουδές τους επάγγελμα. Επομένως η άσκηση επαγγελμάτων υψηλής επιστημονικής αξίας θα περιοριστεί αν ψηφιστεί αυτό το τερατούργημα στα χέρια μιας πολύ μικρής ελίτ, ταξικά στρατευμένης στα συμφέροντα του Κεφαλαίου. Εάν στην δραματική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών προσθέσουμε και τις άλλες επιβαρύνσεις τους από τα μνημόνια, δηλαδή το φόρο εισοδήματος 26%, εισοδήματος συν την προκαταβολή φόρου 75% του 29% =19,5% συν το τέλος επιτηδεύματος 650 έως 1000 ευρώ και την εισφορά αλληλεγγύης 0,7 έως6%. Δηλαδή σύνολο 84% περίπου. Θα του μένει επομένως το 16% για να πληρώσει ΕΝΦΙΑ, φόρο επιτηδεύματος, νερό φως τηλέφωνο και να ζήσει την οικογένειά του!!!!. Το συμπέρασμα είναι προφανές οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και ιδιαίτερα οι νέοι επιστήμονες εξοντώνονται και οδηγούνται στον αφανισμό. 2)Οι αγρότες θα καταστραφούν κυριολεκτικά με τον τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών τους από 7% σε 20%. Συγκεκριμένα προβλέπεται αναδρομική αύξηση συνταξιοδοτικών εισφορών, η οποία ξεκινώντας από 1ης Ιουλίου του 2015 με 3% θα φθάσει την 1η 1ου 2019 το 20% και μαζί με τις εισφορές περίθαλψης θα αγγίξει το 27% επί του συνόλου των εισφορών. Γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρξουν αν ψηφιστεί το του συγκεκριμένο νομοσχέδιο άμεσα αυξήσεις το 2016 από 88,08 ευρώ έως 252 ευρώ το εξάμηνο. Ακολουθούν διαδοχικές αυξήσεις καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, με στόχο έως το 2019 οι εισφορές να αυξηθούν από 7% που είναι σήμερα (10% έως το τέλος του 2016) στο 20%. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%, από 1/1/2018 αυξάνεται σε 17% και από 1/1/2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%. Κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα για τους αγρότες ορίζονται τα 468,8 ευρώ τον μήνα, τα οποία αντιστοιχούν στο ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Δηλαδή ακόμα και ζημίες αν έχει ένας αγρότης ή μηδενικό φορολογητέο εισόδημα, τότε θα έρχεται ο νόμος και θα λέει περίπου ότι, αφού ζεις έχεις εισόδημα τουλάχιστον 468 ευρώ τον μήνα, οπότε θα πληρώσεις ΟΓΑ σύμφωνα με αυτό το ποσό, που θα είναι 300 ευρώ το τρίμηνο. Τόσο θα οριστεί για όσους δεν έχουν εισόδημα η δόση στον ΟΓΑ. Επιπλέον, η καταβολή των εισφορών από τους αγρότες θα γίνεται από 1/1/2017 ανά τρίμηνο (αντί για εξάμηνο που είναι σήμερα). Ο ΟΓΑ καταργείται ως ασφαλιστικό ταμείο και συγχωνεύεται σ’ ένα υπερταμείο. Θα μείνει ως αυτοτελή νομική προσωπικότητα μόνο για προνοιακή δραστηριότητα. Η ενοποίηση του ΟΓΑ με τον νέο φορέα σημαίνει ότι οι αγρότες θα υπόκεινται στους νέους ενιαίους κανόνες παροχών και εισφορών που θα ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Στα πλαίσια αυτά, εκτός από το 20% για την κύρια σύνταξη η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών, των ανεξάρτητα απασχολούμενων, των κατ’ επάγγελμα αγροτών καθώς και των λοιπών κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 και 54, αντιστοίχως του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους, και βαρύνει εξολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50 % για παροχές σε χρήμα. Δηλαδή εκτός από το 20% που θα πληρώνουν οι αγρότες για να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης στο μέλλον, θα πληρώνουν επιπλέον 6.95% για παροχές υγείας φαρμάκων κτλ. Αυτό χοντρικά σημαίνει ότι αν ένας αγρότης έχει 10 χιλιάδες ευρώ εισόδημα θα πρέπει να πληρώνει 2.695 ευρώ το χρόνο στον νέο ΟΓΑ. Ή αν ένας αγρότης έχει 5 χιλιάδες ευρώ το χρόνο εισόδημα θα πρέπει να πληρώσει 1347 ευρώ το χρόνο στον νέο ΟΓΑ. Ή αν ένας αγρότης δεν έχει καθόλου εισόδημα θα πρέπει να πληρώσει 1200 ευρώ το χρόνο στον νέο ΟΓΑ. Εάν σε αυτά προσθέσουμε και τις άλλες επιβαρύνσεις των αγροτών από το 3ο μνημόνιο, δηλαδή την αύξηση της προκαταβολής φόρου από 27,5% σε 55% και εν συνεχεία σε 100%, την αύξηση του ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά εφόδια από 13% σε 23%, την κατάργηση του αφορολογήτου των αγροτικών επιδοτήσεων, την κατάργηση, επίσης, της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης τους από το 13% στο 26% από το πρώτο ευρώ, καταλήγουμε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση και οι δανειστές, οδηγούν σε εξαφάνιση τη μικρομεσαία αγροτιά της χώρας. Οι βάναυσες προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, που θα γίνουν πολύ χειρότερες μετά τις «διαπραγματεύσεις» με τους δανειστές, πλήττουν θανάσιμα όλους τους οικονομικοκοινωνικούς κλάδους και την συντριπτική πλειοψηφία του λαού και της νεολαίας. Αυτές οι καταστροφικές κυβερνητικές προτάσεις και τα σχέδια των δανειστών μπορούν να σαρωθούν μόνο από ένα μεγάλο κοινωνικό αγωνιστικό μέτωπο, που θα έχει παλλαϊκό χαρακτήρα μέσα από τον συντονισμό του εργατικού – συνδικαλιστικού κινήματος με τους μικρομεσαίους, τους εμπόρους , τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστημονικούς φορείς ,τους αγρότες και πρώτα απ’ όλα τους νέους επιστήμονες και συνολικά τη νεολαία που της στερούν το μέλλον. Η ΛΑΕ καλεί το λαό και τη νεολαία σε παλλαϊκό ξεσηκωμό. Μόνο οι συντονισμένοι, μαζικοί, ενωτικοί, μαχητικοί πολύμορφοι και κλιμακούμενοι εργατικοί και λαϊκοί αγώνες μπορούν να βάλλουν αποτελεσματικούς φραγμούς στην καταστροφή της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων και ν’ ανοίξουν το δρόμο για μία ελπιδοφόρα εναλλακτική αντιμνημονιακή και προοδευτική πολιτική.