Ofcom: Ακτινοβολία πλησίον κεραιών 5G στην Μεγάλη Βρετανία

Ofcom: Ακτινοβολία πλησίον κεραιών 5G στην Μεγάλη Βρετανία

  • |

Το Office of Communications (Γραφείο Επικοινωνιών), γνωστό ως “Ofcom”, είναι η Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων της Μεγάλης Βρετανίας.

Το Ofcom διενήργησε μετρήσεις έκθεσης του πληθυσμού σε Σταθμούς Βάσης – ΣΒ (κεραίες) 5G, σε 16 περιοχές, 10 πόλεων της Μεγάλης Βρετανίας:

Belfast (Lanyon Place), Birmingham (Mailbox Birmingham), Bristol (St Augustine’s Parade), Cardiff (The Senedd, St David’s Centre), Edinburgh (Gorgie Road), Glasgow (Renfrew Street), Liverpool (Lawrence Road, Hatton Garden), London (Canary Wharf, Victoria Station, Charing Cross, Waterloo Station), Manchester (Crumpsall Vale, Great Bridgewater Street), Stevenage (Wedgwood Gate).

Κώστας Κάππας

Οι περιοχές αυτές επιλέχθησαν με βασικά κριτήρια 1) την πολλαπλή και συχνή χρήση της κινητής τηλεφωνίας (συγκοινωνιακοί κόμβοι, χώροι διασκέδασης, πολυκαταστήματα, κ.α.) και 2) την εγγύτητά τους σε Σταθμούς Βάσης (Κεραίες) κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται ότι, κάθε περιοχή του χώρου όπου διαβιώνουμε διασχίζεται από πολυάριθμες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, σε ένα εύρος φάσματος από δεκάδες MHz έως δεκάδες GHz: ραδιόφωνο, τηλεόραση, δορυφορικά, μετεωρολογικά, στρατιωτικά σήματα, κινητή τηλεφωνία, τοπικά δίκτυα, χαμηλόσυχνα σήματα ELF, κ.α. Ειδικά το δίκτυο 5G, σήμερα λειτουργεί στην φασματική περιοχή 3,4 – 3,6 GHz (στην χώρα μας μόνο πιλοτικά, καθώς εκκρεμεί ο διαγωνισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – ΕΕΤΤ – το αντίστοιχο Ofcom της Μεγάλης Βρετανίας).

Οι μετρήσεις στην Μεγάλη Βρετανία πραγματοποιήθηκαν από πιστοποιημένους επιστημονικά και νομικά επιστήμονες, φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς με την βοήθεια βαθμονομημένου μετρητή ακριβείας (Narda SRM-3006 field strength analyser & isotropic E-field probe). Σε κάθε επιλεγμένη περιοχή οι ερευνητές του Ofcom μέτρησαν πολυάριθμα σημεία, ώστε να καταγραφεί το εντονότερο σήμα, εκεί δηλαδή όπου η έκθεση ήταν η μεγίστη.

Οι μετρήσεις είχαν σημαντικό βαθμό δυσκολίας καθώς η τεχνολογία είναι νέα, εξελιγμένη και η αμφίδρομη επικοινωνία ΣΒ (κεραία) – χρήστη είναι “προσωπική”: Όταν “ενημερώνεται” ο ΣΒ ότι ο χρήστης Α θέλει να επικοινωνήσει με τον χρήστη Β, στέλνει “μικροδέσμη” (σαν φωτεινή δέσμη από φακό) η οποία επικεντρώνεται στον χρήστη Α (ταυτόχρονα και η μικροδέσμη ενός άλλου ΣΒ επί του χρήστη Β), αφήνοντας εκτός πεδίου ακτινοβόλησης οποιοδήποτε άτομο ευρίσκεται πλησίον του Α ή του Β. Δεν είναι σαν την τεχνολογία 4G, όπου σαρώνεται με ακτινοβολία ολόκληρη περιοχή και όχι μόνο ένας “στενός διάδρομος” από τον Σταθμό Βάσης ως τον χρήστη Α. Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, αρκετά ερευνητικά εργαστήρια τοποθετηθούν έναν αριθμό τριπόδων με στερεωμένους μετρητές επ’αυτών για να καλύπτονται μεγαλύτερες επιφάνειες / περιοχές, ώστε να είναι δυνατή η σύλληψη διερχόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προς κάποιον τυχαίο χρήστη.

Για να είναι κατανοητά από τους πολίτες, τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Ofcom, δόθηκαν ως ποσοστά % του βιολογικού ορίου ασφαλείας (όπως καθορίστηκε από την International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP το 2020) για το οποίο όριο δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση (ώστε να μην υπερβαίνει η θερμοκρασία του εκτιθέμενου ιστού τον 1 οC).

Για κάθε σημείο δόθηκαν δύο τιμές:

α) Συνολική έκθεση από όλες τις πηγές ακτινοβολίας, ως ποσοστό % του ορίου ασφαλείας. Μετρήθηκε μέση τιμή 0,28% (και ανώτερη 1,50% στο Canary Wharf στο Λονδίνο). Με άλλα λόγια η επιβάρυνση ενός ατόμου σε έναν πολυσύχναστο χώρο είναι κατά μέσον όρο 360 φορές (και στην χειρότερη περίπτωση 67 φορές) κάτω από το όριο ασφαλείας της ICNIRP.

β) Έκθεση του ατόμου μόνο από την ακτινοβολία 5G ως ποσοστό % από το όριο ασφαλείας της 5G. Μετρήθηκε μέση τιμή 0,0053% (και ανώτερη 0,0390% στο Mailbox του Birmingham). Με άλλα λόγια η επιβάρυνση ενός ατόμου σε έναν πολυσύχναστο χώρο είναι κατά μέσον όρο 19.000 φορές (και στην χειρότερη περίπτωση 2.500 φορές) κάτω από το όριο ασφαλείας της ICNIRP.

Σχόλια και συμπεράσματα

Σε ότι αφορά στο (α): Ήδη γνωρίζαμε και από τις δικές μας μετρήσεις στην χώρα μας (πιστοποιημένοι ακτινοφυσικοί και χρήση του ιδίου βαθμονομημένου μετρητή ακριβείας) ότι η έκθεση του πολίτη από όλες τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (συμπεριλαμβανομένης της κινητής τηλεφωνίας 2G, 3G και 4G), στους κοινούς χώρους, είναι σε όλες τις περιπτώσεις, δεκάδες, εκατοντάδες έως και χιλιάδες φορές κάτω από τα επιτρεπτά όρια.

Σε ότι αφορά στο (β): Πρόκειται για μια σειρά μετρήσεων, της νέας τεχνολογίας 5G, από τις πρώτες στην Ευρώπη και από πιστοποιημένο οργανισμό (το Ofcom), σε πραγματικές συνθήκες. Στο λογικό επιχείρημα, “μα, η τεχνολογία 5G είναι νέα, η επιβάρυνση είναι πολύ χαμηλή, πόσο θα αυξηθεί όμως, όταν όλοι θα έχουν κινητά τηλέφωνα 5G;”, παρατίθενται τρία στοιχεία:

1) Ήδη είναι αρκετοί οι χρήστες και προφανώς η πυκνότητά τους είναι υψηλή σε χώρους δημόσιας συνάθροισης.

2) Όσο και να αυξηθούν οι χρήστες οι δέσμες ακτινοβολίας παραμένουν προσωποποιημένες. Η εμπειρία από την Ν. Κορέα και την Ιαπωνία έδειξε ότι η μέγιστη επιβάρυνση σε έναν χώρο μέτρησης δεν υπερέβη το 2,5 – 3,0% του ορίου δόσεων, παραμένοντας πάντα, τουλάχιστον 30 με 50 φορές κάτω από το όριο αυτό.

3) Όσο αυξάνονται οι κεραίες και τα κινητά 5G, τόσο θα μειώνονται αντίστοιχα οι σημερινές κεραίες και κινητά, 3G και 4G. Σημειώνεται ότι η τεχνολογία 3G είναι στα πρόθυρα κατάργησης. Λόγω της χαμηλότερης ακτινικής επιβάρυνσης της τεχνολογίας 5G έναντι των παλαιότερων, η συνολική ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση του πληθυσμού θα μειώνεται προοδευτικά κάτω από τα σημερινά επίπεδα.

Τα στοιχεία του Ofcom μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι και σε αυτές τις υψηλότερες συχνότητες, η έκθεση του ατόμου παραμένει ασήμαντη.

 

Σημείωση: Ευχαριστώ πολύ τον Χάρη Τυράκη, υπ. διδάκτορα του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τις εύστοχες παρατηρήσεις του στο κείμενο.

http://artinews.gr