Ματωμένο Ντίζελ

Ματωμένο Ντίζελ

41 εκατομμύρια γήπεδα ποδοσφαίρου ανά έτος. Πρόκειται για την επιφάνεια του τροπικού δάσους, η οποία αποψιλώνεται ετησίως. Η τάση: αυξητική. Ο πράσινος πνεύμονας της γης μας καταστρέφεται – οι συνέπειες είναι η αλλαγή του κλίματος και η εξαφάνιση ειδών.

Η σημαντικότερη αιτία της καταστροφής του τροπικού δάσους είναι η καλλιέργεια τεράστιων φυτειών φοινικέλαιου. Περισσότερο από το ήμισυ του φοινικέλαιου που εισάγεται στην Ευρώπη καταλήγει ως βιοντίζελ στα αυτοκίνητά μας. Το φοινικέλαιο δεν είναι μόνο πιο επιβλαβές για το περιβάλλον από το κανονικό ντίζελ, αλλά και στερεί από πολλά είδη τη βάση επιβίωσής τους.
Σε αυτά τα μοναδικά είδη περιλαμβάνονται και οι ουραγκουτάγκοι. Εκτοπίζονται, πεθαίνουν από πείνα ή πυροβολούνται, όταν μετακινούνται στις φυσικές τους περιοχές αναζητώντας τροφή. Υπάρχει αίμα στο φοινικέλαιο. Η προσθήκη φοινικέλαιου στο ντίζελ πρέπει να απαγορευθεί!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει αρχές Φεβρουαρίου  εάν θα εφαρμοστεί η απόφαση. Το λόμπι του φοινικέλαιου ασκεί ήδη μεγάλη πίεση.

Τώρα εξαρτάται από εμάς: Ενάντια στο φοινικέλαιο και υπέρ του τροπικού δάσους κινητοποιήθηκαν 185.000 άνθρωποι στη Γερμανία και έχουν ήδη υπογράψει σχετική αναφορά. Το κίνημα πρέπει τώρα να αυξήσει την πίεση στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη και ειδικά στη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά και στην ελληνική:
Σταματήστε το ματωμένο Ντίζελ! Προστατέψτε το τροπικό δάσος!

topikopoiisi.eu