ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

  • |

 

Επ’ ευκαιρία της Πρωτομαγιάς να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα τα συνδικάτα,  πλην αυτών που προς το παρόν ποδηγετούνται από το ΠΑΜΕ/ΚΚΕ,  είναι πολυπαραταξιακά και, επομένως, υποστασιοποιούν δομικά το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΞΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ.

Στο επίπεδο όμως των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων (Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα) καθώς επίσης και στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (ΓΣΕΕ) το ΠΑΜΕ/ΚΚΕ συμμετέχει κι’ αυτό πλήρως στο όργανα αυτά, άρα και στο ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΞΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός “απομονωτισμός” του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ δεν αποσκοπεί στη συγκρότηση μιας εναλλακτικής “επαναστατικής”  ως προς τη “ρεφορμιστική και κυβερνητική” ΓΣΕΕ συνδικαλιστικής δομής αλλά είναι απλώς το προσφορότερο μέσο που χρησιμοποιεί η ηγεσία του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ (εκλογική περιφέρεια εγγυημένης  απόδοσης) για να μεγιστοποιεί την επωφελή αντιπροσώπευσή της στα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα  (Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα) και την τριτοβάθμια ΓΣΕΕ.

Καθόλου άσχημη και η μπλόφα (“επαναστατική συνδικαλιστική αυτοτέλεια” και η κομπίνα (“μέγιστη δυνατή μειοψηφική συμμετοχή στα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και τη ΓΣΕΕ”).

Κ.Λ