Προθεσμία Ενστάσεων για το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα

Προθεσμία Ενστάσεων για το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα

Ο Δήμος I.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, (Ελ. Βενιζέλου 1)  αναρτήθηκαν πίνακες δικαιούχων & απορριφθέντων για το «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα».

Οι Δημότες που θέλουν να υποβάλλουν ένσταση, παρακαλούνται να προσέλθουν στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, (τηλέφωνα  2631363437 , 2631363429) από 17 Αυγούστου 2015 έως 18 Σεπτεμβρίου 2015 (καταληκτική προθεσμία), προσκομίζοντας, Ε1 (2014)για εισοδήματα του 2013, Εκκαθαριστικό 2013, ΕΝΦΙΑ (αντικειμενική αξία ακινήτων) και Α21 για εξαρτώμενα μέλη.

Η υποβολή των ενστάσεων θα γίνεται Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-11:00