Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Μεσολογγίου

 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Μεσολογγίου

Πραγματοποιείται την Δευτέρα 31-8-2015 και ώρα 18.30 μ.μ. στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου με θέμα «Εκλογή μελών εκτελεστικής Επιτροπής από τη μειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/11 (ΦΕΚ 215/30.09.2011 τεύχος Α’) (εισηγητής κ.ΚότσαλοςΑγαθ. – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)».

 • Δελτίο τύπου Δήμου Μεσολογγίου

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης θ’ ακολουθήσει η δεύτερη συνεδρίαση, (ώρα 19.30) όπου τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν:

 1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ‘‘Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς’’  (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 2. Εκδίκαση ένστασης κατά της με ΑΠ 15441/18-06-2015 Ειδικής Διαταγής του έργου ‘‘Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς’’ (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Αναβάθμιση αντλιοστασίων Αιτωλικού’’ (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις οδών’’ (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράτασης εκτέλεσης του έργου ‘‘ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΕ (2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου)’’  (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 6. Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων Παιδικών Χαρών του Δήμου Θέρμου & αντιστοίχων Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας» συνολικής δημόσιας δαπάνης 120.000 € στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015»  (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 7. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση και ψήφιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης Α΄ εξαμήνου 2015 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 9. Έγκριση μετακίνησης κ.κ. Δημάρχου και Δημ. Συμβούλων στο εξωτερικό (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Πανεπιστημίου Πατρών (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 11. Έγκριση λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας καθ’όλο το 24ωρο (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 12. Έγκριση της υπ’αριθμ. 55/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ περί ονοματοδοσίας Παιδικού Σταθμού (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 13. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με καθορισμό θέσεων περιπτέρων (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 14. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημίωση γης στην επέκταση του Σχεδίου Πόλης Ι . Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 15. Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 16. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σήμανση στο 4ο Δημοτικό Σχολείο (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 17. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με λειτουργία λαϊκής αγοράς στη Δημ. Κοιν. Νεοχωρίου (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 18. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 98/2015 απόφασής μας και λήψη νέας σχετικά με την έγκριση Ο.Ε.Υ. του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κα. Κώτση-ΑλαφοδήμουΒασιλ. – Δημοτική Σύμβουλος).
 19. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” σχετικά με έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου κλπ. (εισηγήτρια κα. Κώτση-ΑλαφοδήμουΒασιλ. – Δημοτική Σύμβουλος).
 20. Αντικατάσταση μελών του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ¬ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγήτρια κα. Κώτση-ΑλαφοδήμουΒασιλ. – Δημοτική Σύμβουλος).
 21. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο ‘‘Αρδευτικό έργο περιοχής Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 23. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για το έργο ‘‘Επισκευή εσωτερικού κτιρίου ΚΔΑΠ και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου’’ (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 24. Ορισμός μέλους για την οριστική παραλαβή του έργου ‘‘Κατασκευή έργων οδοποιίας σε Περιοχές Σχεδίου Πόλεως Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 25. Ορισμός μέλους για την οριστική παραλαβή του έργου ‘‘Έργα οδοποιίας σε περιοχές Καλλονή, Βίγλα και Άγιος Δημήτριος Μεσολογγίου και σε λοιπό οδικό Δίκτυο του Δήμου’’ (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 26. Έγκριση διοργάνωσης πραγματοποίησης του Εκπαιδευτικού προγράμματος εθελοντικής δράσης για την διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 27. Έγκριση μετακίνησης κ.κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).