Προτάσεις Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  που αφορούν τη στήριξη των μικρών επιχειρησεων του λιανικού εμπορίου

Προτάσεις Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας που αφορούν τη στήριξη των μικρών επιχειρησεων του λιανικού εμπορίου

  • |

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., κατά την 1η/2021 συνεδρίασή του που διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, απέστειλε προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς επιστολή με προτάσεις που αφορούν το Λιανικό Εμπόριο.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή αναφέρονται:

 

Το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στην τελευταία του συνεδρίαση στις 10-3-2021 συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στο Λιανεμπόριο και αποφάσισε να σας καταστήσει κοινωνό των προτάσεών του που αφορούν τα  μέτρα στήριξης των μικρών επιχειρήσεων του Λιανικού Εμπορίου γιατί πιστεύει ότι τα εξαγγελθέντα και εφαρμοζόμενα μέχρι σήμερα μέτρα είναι δυσανάλογα μικρά σε σχέση με τις μεγάλες απώλειες που έχουν υποστεί τον τελευταίο χρόνο και σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας:

Ø  Στο θέμα των ενοικίων θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η επέκταση του μέτρου της απαλλαγής των ενοικίων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παραμένουν κλειστές καθώς να υπάρξει μείωση για τους επόμενους μήνες με αναλογία 60%-40% ώστε να βοηθηθούν οι μικρές επιχειρήσεις στην επανεκκίνηση τους για άλλη μια φορά.

 

 

Ø  Στο θέμα των επιταγών που έχουν λάβει αναστολή πληρωμής, έχουμε προτείνει και στην επιστολή μας στις 16-12-2020 να δοθεί από την Πολιτεία απευθείας χρηματοδότηση στους εκδότες με άτοκα δάνεια διάρκειας έξι μηνών για να πληρωθούν οι κομιστές ώστε να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Με κλειστές επιχειρήσεις καθίσταται αδύνατη η εξόφληση των επιταγών που βρίσκονται σε αναστολή, η καταληκτική δε ημερομηνία της πρώτης εξ αυτών επέρχεται εντός ολίγων ημερών.

Ø  Η Επιστρεπτέα προκαταβολή του 7ου κύκλου θα πρέπει να είναι ενισχυμένη και να μην αποκλείει μεγάλο μέρος των συναδέλφων όπως έγινε με την 6η, καθώς επίσης οι Επιστρεπτέες προκαταβολές να γίνουν ΜΗ Επιστρεπτέες γιατί η συγκέντρωση δανείων και λοιπών υποχρεώσεων στο μέλλον θα τις καταστήσει ανεπίδεκτες εισπράξεως.

Ø  Στο θέμα των Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ είχαμε προτείνει από το Νοέμβριο του 2020 και για όσους μήνες οι επιχειρήσεις παραμένουν υποχρεωτικά κλειστές, αυτές να καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Πολιτεία, όπως συμβαίνει και στους υπαλλήλους μας και για τους υπόλοιπους μήνες να υπάρξει έκπτωση 25% για τις εμπρόθεσμες πληρωμές.

Ø  Να υπάρξει ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και η αποπληρωμή τους να ξεκινά το 2022 σε 120 δόσεις.

Ø  Να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος, ένας εντελώς άδικος φόρος. Άλλωστε για ποιο λόγο να πληρώνει κάποιος αυτό το τέλος όταν δεν μπορεί να ασκήσει την δραστηριότητα του;

Ø  Να υπάρξουν παρεμβάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ώστε να προστατεύονται οι μικρές επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου από πρακτικές Αθέμιτου Ανταγωνισμού κυρίως στο διάστημα που παραμένουν υποχρεωτικά κλειστές για την προστασία της δημόσιας υγείας . (Πώληση διαρκών προϊόντων σε Σούπερ μάρκετ και Λαϊκές Αγορές).

 

 

Ø  Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν μεγάλη ανάγκη ρευστότητας και είναι γνωστό ότι δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Ένα σημαντικό εργαλείο που θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι Μικροπιστώσεις που μέχρι σήμερα δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Ø  Είναι εξαιρετική ανάγκη να θεσμοθετηθεί ο ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός.

Ø  Τέλος ζητούμε να διερευνηθεί η δυνατότητα για «κούρεμα» ενός μέρους των χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο ,τις Τράπεζες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ,αντί της παράτασης των υποχρεώσεων στο μέλλον όπως ισχύει σήμερα, γιατί μια επιχείρηση που δεν λειτουργεί ,καταγράφει και συσσωρεύει ζημιές κάθε μέρα που περνάει και η αναβολή των υποχρεώσεων δεν ισοδυναμεί με διαγραφή αλλά μεταφέρει απλώς το πρόβλημα στο μέλλον .

Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει με περισσότερα γενναία ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ τις μικρές επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα λουκέτα τους επόμενους μήνες καθώς και την απώλεια θέσεων εργασίας.»

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ