εργοδοτικο εγκλημα

εργοδοτικο εγκλημα

  • |

ΗΤομεακήΕπιτροπήΑιτωλοακαρνανίαςκαταγγέλλειμεαγανάκτησητοεργοδοτικό
έγκλημα που συνέβη το πρωί της Τρίτης 25/6 στο εργοτάξιο πίσσας, στην Λεπενού Αγρινίου.
Ήδη ένας εργάτης έχει χάσει τη ζωή του, ενώ υπάρχουν και άλλοι τραυματίες.
Αποδεικνύεται με τον χειρότερο τρόπο πως όσο μεγαλώνει η εντατικοποίηση της
δουλειάς,ηυπερεκμετάλλευση,ημείωσητωνμέτρωνυγιεινήςκαιασφάλειαςγια
τουςεργαζόμενους,γιαναφουσκώνουντακέρδητωνβιομηχάνωνκαι
κατασκευαστικών εταιριών, πάντα κάτω από τη στήριξη και την ανοχή των κρατικών
μηχανισμών,τόσοηλίστατωνεργατικώνατυχημάτωνκαιθανάτωνθαμεγαλώνει.
ΤεράστιεςείναιοιευθύνεςτουυπουργείουΕργασίαςκαιδιαχρονικάόλωντων
κυβερνήσεωνπουέχουνδιαλύσειτηνΕπιθεώρησηΕργασίαςκαιτουςελεγκτικούς
μηχανισμούς.
Απαιτούμετηνάμεσηκαιολοκληρωμένηδιερεύνησητωνσυνθηκώνπου
οδήγησανστοναθρηνούμεσήμεραήδηέναννεκρόσυνάδελφομαςκαιτηνπλήρη
στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών.
Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.