Η Μαρία Τριανταφύλλου στις εργασίες της 139ης συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.

Η Μαρία Τριανταφύλλου στις εργασίες της 139ης συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.

  • |

 

Στις εργασίες της 139ης συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη  παρευρέθη η βουλευτής του νομού Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Τριανταφύλλου, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της IPU.

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως 18 Οκτωβρίου και είχε κεντρικό θέμα την «Κοινοβουλευτική καθοδήγηση για την προώθηση της ειρήνης και της ανάπτυξης  στην  εποχή  της  καινοτομίας και των τεχνολογικών αλλαγών.»

Η   κα. Τριανταφύλλου κατά την διάρκεια της τοποθέτησής της στην κεντρική συζήτηση της συνέλευσης επεσήμανε ,πως ζούμε στην εποχή των μεγάλων επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων ,ενώ συμπλήρωσε ,πως έχουμε ανάγκη σήμερα για μια πιο ενεργή δημοκρατική συζήτηση για την παραγωγή και χρήση της επιστημονικής γνώσης έτσι ώστε, να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ανάπτυξη ,που θα βασίζεται στην αειφορία.

Εξήρε το ρόλο της Ελλάδας ,η οποία πρωταγωνιστεί στη διοργάνωση διαθεματικών διεθνών συζητήσεων ,που αφορούν στη δημιουργία συναινέσεων γύρω από τα ζητήματα της επιστήμης, της ανάπτυξης και της ειρήνης

 

Πρότεινε, μάλιστα ,η συνεργασία των επιστημόνων ,των πολιτών και των πολιτικών ,να έχει ως στόχο τον πυρηνικό αφοπλισμό ,τον τερματισμό των συγκρούσεων και την αξιοποίηση των νέων επιστημονικών επιτευγμάτων ,προς αειφόρες αναπτυξιακές στρατηγικές, όπου θα συνυπάρχουν οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.

 

Τέλος ,η βουλευτής σημείωσε ,πως η πρόκληση της εποχής είναι ,να βελτιωθεί η συμμετοχή του πολίτη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ,που να αφορούν στην εφαρμογή της νέας γνώσης και των τεχνολογικών επιτευγμάτων και τόνισε, πως επιστήμη και τεχνολογία μακριά από τις ανάγκες των πολιτών δε νοείται.

 

Το γραφείο τύπου.