Έλεος για τις μικρές επιχειρήσεις

Έλεος για τις μικρές επιχειρήσεις

  • |

Είναι ακραίο και εξοργιστικό να εξαιρούνται ουσιαστικά οι μικρές επιχειρήσεις από το πρόγραμμα ενίσχυσης των Περιφερειών λόγω Covid19, μέσω των κριτηρίων απασχόλησης που τίθενται και λειτουργούν ως θανατηφόροι κόφτες. Αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρήσεις με έναν έως πέντε εργαζόμενους, που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία όσων δραστηριοποιούνται σε Περιφέρειες όπως η Αιτωλοακαρνανία, μένουν απ’ έξω από αυτά τα προγράμματα, τα οποία στην περίπτωση της Αττικής αφορούν σε ενίσχυση ύψους 200 εκατ. €. Κανείς δεν λέει να μην ενισχυθούν και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά το ερώτημα είναι: γιατί μόνο αυτές; Για να ενισχύεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός προς τις μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας καχεκτικής οικονομίας;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ετέθη το ερώτημα γι’ αυτή την μεροληπτική μεταχείριση, απάντησε ότι δεν είναι δική της επιλογή, αλλά απλώς έδωσε την έγκρισή της σε σχετικό αίτημα ελληνικής Περιφερειακής Αρχής. Υπάρχουν λοιπόν χειροπιαστά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο «θάνατος του εμποράκου» δεν είναι απλώς ένα γεγονός που γέννησε η συγκυρία, αλλά ένα έγκλημα εκ προμελέτης.