Ολοκλήρωση δρόμου Δρυμώνας – Νεροσύρτης

Ολοκλήρωση δρόμου Δρυμώνας – Νεροσύρτης

  • |

1.2 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση του δρόμου Δρυμώνας – Νεροσύρτης

Την σύμβαση της δεύτερης φάσης του έργου «Βελτίωση Δρόμου Δρυμώνας – Νεροσύρτης» υπέγραψαν, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης και ο ανάδοχος, προκειμένου αυτό να ξεκινήσει άμεσα.
Πρόκειται για έργο που αναβαθμίζει σημαντικά το οδικό δίκτυο του ορεινού Θέρμου και με την ολοκλήρωσή του βελτιώνεται η σύνδεση των ορεινών οικισμών της Τριχωνίδας και του Θέρμου με τα αστικά κέντρα του Θέρμου και του Αγρινίου, ενώ θα καταστεί ασφαλέστερη η διέλευση των οχημάτων.
Πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που ενδεικτικά περιλαμβάνουν την αποπεράτωση της διαπλάτυνσης του οδικού άξονα, την κατασκευή τεχνικών έργων (όπως τοίχων αντιστήριξης, σωληνωτών οχετών, κλπ), την οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος του δρόμου, καθώς επίσης την κατασκευή οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, αλλά και στηθαίων ασφαλείας.
Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν επίσης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Σύρμος και ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη, Χρήστος Μητρογιώργος.