Σύσκεψη για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύσκεψη για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

  • |

Με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων και απόψεων ενόψει σύνταξης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη την προσεχή Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00, στην οποία έχουν κληθεί να συμμετέχουν παραγωγικοί φορείς και εκπρόσωποι.

Όπως εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Σπ. Διαμαντόπουλος, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις αποτελούν δράση στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020, η εφαρμογή της οποίας αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες. Η διαβούλευση με τους φορείς που ξεκινά την Δευτέρα, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καταγραφούν όλες απόψεις, καθώς η τελική πρόταση του Δήμου θα πρέπει να διατυπωθεί με τησυμμετοχήκαι συνεργασία της τοπικής κοινωνίας.

Οι Ο.Χ.Ε. έχουν ως στόχο την γενικότερη χωρική βελτίωση των περιοχών όπου απευθύνονται, περιλαμβάνοντας τομείς όπως η τοπική οικονομία και απασχόληση, η βελτίωση της καθημερινής ζωής των δημοτών καθώς επίσης η προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, περιλαμβάνει στο σύνολό του τις καλές προϋποθέσεις χάραξης ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου, ωστόσο η επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτεί έγκαιρη προετοιμασία αλλά και πληρότητα προτάσεων.

Η συνάντηση που έχει προγραμματισθεί για την 8η Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης (Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου).