Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

  • |

 

 

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα (Σταυροπούλου 31, 2ος όροφος, Μεσολόγγι 302 00), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Η πρώτη, ειδική-τακτική συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.    Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου οικονομικού έτους 2024 (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ.– Αντιδήμαρχος)

 

2.  Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου οικονομικού έτους 2024 (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ.– Αντιδήμαρχος).

 

 

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση στις 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.    Έγκριση διενέργειας εκμίσθωσης του δημοτικού ιχθυοτροφείου κυρίως Κλείσοβας του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, με τις εγκαταστάσεις (αλιευτικές, κτιριακές, λοιπά έργα και υποδομές) και τα παραρτήματα αυτών (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ. –Αντιδήμαρχος).

 

2.    Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2024 (εισηγήτρια κα. Αλετρά-Βασιλείου Νεκτ.– Δημοτική Σύμβουλος).

 

3.  Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί παραχώρησης ή μη της χρήσης τμήματος της πλατείας Μητρ. Θεόκλητου στη Δημοτική Κοινότητα Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. –Αντιδήμαρχος).

• Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου

 

4.  Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση του οικονομικού φορέα “ΙΟΝΙΟΝ ΓΚΑΖ Α.Ε.” στη θέση “Προφήτης Ηλίας” της Δ.Κ. Κατοχής (εισηγητής κ. Μπιλάλης Μιχ . – Αντιδήμαρχος).

 

5.  Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Γεν. Γραμματέας).

 

6.  Εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης περί έγκρισης ετησίου προγραμματισμού δράσης της (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημήτ.– Αντιδήμαρχος).

 

7.  Συγκρότηση ολιγομελούς προπαρασκευαστικής Επιτροπής υπό προθεσμία, για την επέτειο των διακοσίων ετών από την “Έξοδο του Μεσολογγίου”, σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρ. 30 του Ν.5026/2023 (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημήτ.– Αντιδήμαρχος).

 

 

 

Η Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεωργία Φούντα

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος